Marek Abramowicz

 Marek Abramowicz

May gravitational wave observations test quantum gravity?


Marek Abramowicz, professor in astrophysics at Gothenburg University, will speak about gravititional waves.

We will also have our annual meeting after the lecture. After that we will show a movie and eat Space Sandwiches and snacks. Free sandwiches for everyone who signs up for a new membership for study year 2018/2019.

Date and time: 25:th April, 17:15

Place: SB-H3

Movie: The Theory of Everything (A story based on the life of the famous and unfortunately newly deceased, astrophysicist Stephen Hawking.)

From Chalmers head entrance, follow the road straight ahead to get to the ”Samhällsbyggnad” entrance, where the room SB-H3 is. Inside the entrance, a board member, holding a poster, will show the way. (See these pictures):

Carina Persson

 Carina Persson – Exoplaneter


Rymdkväll med föreläsning om exoplaneter av Carina Persson vid Chalmers och Onsala rymdobservatorium. Vi kommer även att ha medlemsmöte och filmvisning efter föreläsningen.

Datum och tid: 18:e april, 17:15

Plats: Vasa C (Vasa A är inte tillgänglig pga skadat tak.)

Film: Guardians of the Galaxy (2014)

 

Julbord på Slottsskogsobservatoriet

 Julbord på Slottsskogsobservatoriet


Nu är anmälan till CAC’s julbord öppen! Som vanligt ordnar vi det uppskattade julbordet på Slottsskogsobservatoriet. Vid klart väder tittar vi på stjärnor i deras teleskop och dessutom har vi bjudit in Susanne Aalto från Onsala rymdobservatorium till att hålla en föreläsning för oss (ämne och titel är ännu inte bestämt).

Datum: Lördagen den 9:e december (anmälan senast söndagen den 3:e december)
Plats och tid: Samling vid Chalmers huvudentré kl 18:00 eller om du åker direkt dit så gäller 18:30 vid Slottsskogsobservatoriet.
Pris: 60 kr, + eventuellt 40 kr för medlemskap, per person. Vi tar kontanter eller Swish.
Övrig info: Glögg, julmust och annan läsk serveras. Du kan också själv ta med dryck, men tänk på att ansvarsfullt drickande gäller på observatoriet. Vegetarisk mat finns om några vegetarianer anmält sig.

Program (alla tider är ungefärliga):

18:30 Mottagning med välkomst-glögg och pepparkakor
19:30 Föreläsning av Susanne Aalto eller eventuellt stjärnskådning
20:30 Julbord
22:00 Eventuellt stjärnskådning eller föreläsning
När styrelsen är för trött: Hemgång

Du kan anmäla dig och ditt sällskap senast 3/12 (datumet på affischen är tyvärr inkorrekt) genom att skicka ett mail till

julbord@rymden.net

Ange

– namn på alla i sällskapet
– om du/ni åker till observatoriet direkt eller är med vid Chalmers huvudentré kl 18:00
– eventuella allergier
– hur många av er som är vegetarianer om några
– hur många av er som är medlemmar om några

Frågor till den mailadressen kommer inte att besvaras, utan skicka dem istället till info@rymden.net

 

 

 

 Christmas dinner at Slottsskogen observatory


Now registration to CAC’s Christmas dinner is open! As usual we arrage the much appreciated Christmas dinner at Slottsskogen observatory. If the sky is clear, we look at stars in their telescopes and we have also invited Susanne Aalto at Onsala Space Observatory to hold a lecture for us (topic and title are not yet decided).

Date: Saturday the 9:th of December (registration at latest Sunday the 3:rd of December)
Place and time: Meetup at Chalmers head entrance at 18:00 or if you go directly there 18:30 at Slottsskogen observatory.
Price: 60 kr, + eventual membership fee of 40 kr, per person. We take cash or Swish.
Other info: Gluehwein, julmust and other soda is served. You can also bring you own drinks, but consider that responsible drinking is a rule at the observatory. Vegetarian food is provided if any vegetarians registers.

Schedule (all times are approximal):

18:30 Receiving with welcome Gluehwein and gingerbread cookies
19:30 Lecture with Susanne Aalto or eventual stargazing
20:30 Christmas dinner
22:00 Eventual stargazing or lecture
When the board is too tired: We go home

You can register you and your friends at latest 3/12 (unfortunately the date at the poster is incorrect) by sending a mail to

julbord@rymden.net

State

– name of everybody you register
– if you go directly to the observatory or if you meetup at Chalmers head entrance at 18:00
– eventual allergies
– how many of you are vegetaians if any
– how many of you are members if any

Questions to that mail adress will not be answered. Instead send them to info@rymden.net

 

 

Visit to SAAB Surveillance

 Besök på SAAB Surveillance


Anmälan är stängd!

Vi kommer ha en guidad tur runt komplexet, träffa personer som jobbar där och titta på flera av deras produkter, t ex Giraffe och Arthur. SAAB Surveillance utvecklar system för radar, övervakning, signal-spaning, krigsledning och trafikledning. De utvecklar produkter både för militär och civil användning.

http://saab.com/security/air-traffic-management/digital-tower-solutions/remote-tower/

http://saab.com/land/istar/multi-role-surveillance-system/giraffe-4a/

Program

08:30 – 10:30  Introduktion Surveillance – Torild Lorenzon (30 min)

Saab’s rymdsatsning – Torild Lorenzon (30 min)

Saab ett företag på den tekniska framkanten – Anders Höök (30 min)

GlobalEye the all new AEW&C solution – Ulf Björkman (30 min)

10:30 – 11:30  Factory Tour

11:30-12:30     Lunch

Datum: 29:e november

Plats och tid: Samling vid vänthallen vid Pressbyrån, Korsvägen 07:30.

Rundturen börjar kl 08:30 på SAAB, Solhusgatan 10. SAAB bjuder på lunch efter rundturen, 11:30.

Anmälan: Anmälan sker till mailadressen saab2017@rymden.net. Ange namn och personnummer. Ange också om du kommer vara på mötesplatsen 07:30 eller åka dit på egen hand. Inga frågor som skickas till denna adress kommer besvaras. Frågor ställs till info@rymden.net.

Deadline för anmälan, tisdag 21:a november kl 23:59.

 

 

 Visit to SAAB Surveillance


Registration is closed!

We will have a guided tour around the complex, meet people working there and look at some of their products, like Giraffe and Arthur. SAAB Surveillance develops systems for radar, surveillance, signals intelligence, military command and traffic management. They have products for both military and civil use.

http://saab.com/security/air-traffic-management/digital-tower-solutions/remote-tower/

http://saab.com/land/istar/multi-role-surveillance-system/giraffe-4a/

Date: 29:th of November

Place and time: We meet for bus trip at the waiting room by Pressbyrån, Korsvägen 07:30.

Tour begins at 08:30 at SAAB, Solhusgatan 10. SAAB offers you lunch after the tour, 11:30.

Registering: Registering is done to the e-mail address saab2017@rymden.net. State your name and personal number. Also state if you will be at the meeting point 7:30 or go there by yourself. No questions asked to this this address will be answered. Questions are mailed to info@rymden.net.

Deadline for registering for the trip, Tuesday 21:st of November at 23:59.

Imaging the surfaces of dying stars

 Imaging the surfaces of dying stars


Lecturer: Professor Wouter Vlemmings (föredraget är på engelska)

Date: 7:th of November

Time: 17:15

Place: Vasa A

Map (click for full size) : karta

Film: Alien Covenant (2017)

On this lecture, there is also an opportunity to pre-register to the upcoming field trip to SAAB Survaillance 29:th of November.

 

Filmkväll, Stardust

Filmkväll, Stardust


Vi visar dokumentärerna

 

BBC Horizon: Mission to Titan och BBC Horizon: Goodbye Cassini, Hello Saturn

och filmen Stardust (2007).

 

Datum: Tisdag 10:e oktober
Tid: 17:15
Plats: Chalmers, Vasa A (Ägget)

 

 

 

Vad är klockan?: Om astronomer, järnvägar och tidhållning i 1800-talets Sverige

Vad är klockan?: Om astronomer, järnvägar och tidhållning i 1800-talets Sverige


När järnvägen kom blev det nödvändigt för alla orter att ha samma tidhållning.
Föredrag av Johan Kärnfelt.
Johan Kärnfelt genomför (tillsammans med Gustav Holmberg) ett
forskningsprojekt om amatörastronomins historia.

Därefter visas dokumentärfilmen:
”The Farthest”
40 år med Voyager, en av mänsklighetens största landvinningar!

Datum: Torsdag 28 sept
Tid: 17:15
Plats: Chalmers, Vasa A (Ägget)

 

150223 Herschel, molekyler, ISM och stjärnbildning

Herschel, molekyler, ISM och stjärnbildning


Carina Persson från Onsala Rymdobservatorium kommer och håller föredrag om Herschel, molekyler, ISM och stjärnbildning. 

Då kommer också Magnus Thomasson från Chalmers hit och informerar om kurser i astrofysik och rymdteknik läsåret 2015/2016.

Pga inställt möte söndagen den 1:a feb tar vi medlemsmöte efter detta. Prova på styrelsarbete den resterande terminen!

Datum: 23:e februari 2015

Tid: 17:15

Plats: Vasa A

Film: The Last Days on Mars (2013)