181203 Erik Ryman

Erik Ryman: Silicon in Space!


 Erik Ryman, på Chalmers Tekniska Högskola, har nyligen tagit sin doktorshatt och kommer berätta om sin doktorsavhandling som handlar om ett högpresterande sätt att konstruera korskorrelatorer. Viktiga komponenter i satelliter som samlar in klimatdata för väderprognoser och klimatforskning. Läs mer här:

https://research.chalmers.se/publication/502988

Datum och tid: 3:e december kl 17:15

Plats: Vasa A. (Klicka på kartan för vägvisning) 

Film: SOLO: A Star Wars Story

 

Erik Ryman, at Chalmers University of Technology, has recently taken his PhD diploma and will talk about his doctoral thesis that is about a high-performance way of constructing cross-correlators. Important components in satellites that collect climate data for weather forecasts and climate research. Read more here:

https://research.chalmers.se/publication/502988

Date and time: 3 December at 17:15

Location: Vasa A. (Click on map for directions) 

Movie: SOLO: A Star Wars Story