200228 GKN


Studiebesök till GKN Aerospace (fd Volvo Aero) i Trollhättan

GKN Aerospace tillverkar delar till både flygplan och rymdraketer. Besök deras hemsida för mer info om verksamheten i stort:

https://www.gknaerospace.com/

och om deras rymdverksamhet specifikt:

https://www.gknaerospace.com/en/about-gkn-aerospace/locations/gkn-aerospace-in-europe/gkn-aerospace-in-sweden/products/rymd/

När, var, hur

Datum: Fredagen den 28:e februari
Samling vid Chalmers bibliotek: 6:30
Beräknad återkomst: 17:00
Anmälan: Senast 30:e januari (mer info kommer snart)
Pris: Meddelas snart
VIKTIGT: Ta med giltigt ID som pass eller svenskt körkort.

Preliminärt program

Besöket är planerat att handla om följande (slutligt program kommer när de vet hur många vi blir, så se till att anmäla dig så snart du kan):

– Munstyckena till Vulcain- och Vinci-motorerna till kommande raketen Ariane 6
– Turbinerna som driver bränslepumparna dessa motorer
– Militära jetmotorn RM12 (Gripen)
– Additiv tillverkning
– Miljöprogrammet Cleansky 2
– Rundtur inom tillverkningen.


Visit at GKN Aerospace (former Volvo Aero) in Trollhättan

GKN Aerospace manufactures parts for both aircraft and space rockets. Visit their website for more info about the company at large:

https://www.gknaerospace.com/

and about their space operations specifically:

https://www.gknaerospace.com/en/about-gkn-aerospace/locations/gkn-aerospace-in-europe/gkn-aerospace-in-sweden/products/rymd/

When, where, how

Date: Friday, February 28
Meetup at Chalmers library: 6:30
Estimated return: 17:00
Signup: At latest January 30 (more info is coming up soon)
Price: To be announced…
IMPORTANT: Please bring a valid ID such as passport or Swedish driver’s license.

Preliminary program

The visit is planned to be about the following (final program will come up when they know how many are coming, so be sure to sign up as soon as possible):

– The nozzles for the Vulcain and Vinci engines for the upcoming rocket Ariane 6
– The turbines that operate the fuel pumps these engines
– Military jet engine RM12 (Gripen)
– Additive manufacturing
– The environmental program Cleansky 2
– A tour in the manufacturing area

191213 Julbord

Julbord med CAC fredagen den 13:e december!

Välkommen på CAC’s årliga julbord på Slottsskogsobservatoriet! Hade vi gärna velat säga, men tyvärr är observatoriet ännu nedstängt, så vi kommer ha julbordet i en lokal i närheten. Men vi lovar samma goda julmat och trevliga människor med gott humör! Vänta inte för länge med att anmäla dig eftersom antal platser är begränsat.

Adressen är Eldaregatan 10 C i Masthugget och karta och gatuvy syns nedan. Från t ex Brunnsparken, tag tag buss 60 till hållplats Masthugget (ändhållplats). Fortsätt att gå på gatan i den riktning bussen hade när du steg av vid ändhållplatsen. Tredje avtagsvägen på vänster sida är Eldaregatan, som du svänger in på. Fortsätt denna fram till port 10 (på höger sida). Gå in genom porten och snett övre gården. Där ligger Eldaregatan 10 C. Lokalen ligger en trappa ner. Eller så möter du upp med andra deltagare vid den gemensamma samlingsplatsen, Chalmers huvudentré, senast 17:00. Åker du bil kan du förslagsvis parkera vid Linnéplatsen eller Vegagatan och promenera dit via Slottsskogen.

Datum & tid: 13/12 kl 18:00
Pris: 80 kr (+ ev. medlemsavgift, 40 kr)
Adress: Eldaregatan 10 C
Övrigt: Vi bjuder på julmust och vatten, men det är också tillåtet att ta med egen dryck.

Anmälan sker genom att maila till julbord@rymden.net senast måndag 9/12. Ange namn, om du är medlem, allergier och andra matpreferenser, samt om du är med på samlingen vid Chalmers.
Anmäler du flera ska dessa uppgifter anges för varje person.

Welcome to CAC’s annual Christmas dinner at Slottsskogen Observatory! We would have liked to say, but unfortunately the observatory is still closed, so we will have the Christmas dinner in a location nearby. But we promise the same good Christmas food and nice, jolly people! Do not wait too long to sign up as the number of seats are limited.

The address is Eldaregatan 10 C in Masthugget and the map and street view can be seen below.

From, for instance, Brunnsparken, take bus 60 to Masthugget (end stop). Keep walking the direction the bus had when you got off at the stop. The third exit on the left is Eldaregatan. Continue on that street until port 10 (on the right side). Enter through the gate and obliquely the upper courtyard. There is Eldaregatan 10 C. The place is downstairs.

Or you can meet up with other participants at the meetup location, Chalmers main entrance, by 5 pm.

If go by car, you can park at Linnéplatsen or Vegagatan and walk there through Slottsskogen.

Date & Time: December 13 at 6:00 PM
Price: 80 kr (+ membership fee, 40 kr)
Address: Eldaregatan 10 C
Other info: We offer julmust and water, but you are also allowed to bring your own drink.

Signup is done by emailing julbord@rymden.net no later than Monday 9/12. Enter name, if you are a member, allergies and other food preferences, and if you will be at the meetup at Chalmers.
If you sign up other people, this information must be provided for each person.

191120 Marie Rådbo

Tänk om månen inte fanns

Skulle jorden vara en instabil rumlare med hög rotations-hastighet? I så fall skulle livet på jorden se helt annorlunda ut. Vill ni veta mer om hur det skulle ha blivit är ni välkomna på denna rymdkväll…

Föreläsare: Marie Rådbo
Datum och tid: 20:e nov, kl 17:15
Plats: Vasa A
Dokumentär: Apollo 11 (2019)

What if the Moon didn’t exist

Would the Earthbe an unstable rake with high rotational speed? In that case, life on earth would look completely different. If you want to know more about what it would have been like, you are welcome to this Space Night …

Lecturer: Marie Rådbo
Date & time: November 20, at 5:15 PM
Location: Vasa A
Documentary: Apollo 11 (2019)

191014 Andri Spilker

How stars are born in our Galaxy

Andri Spilker is a PhD student at the division of Astronomy and Plasma Physics within the Department of Space, Earth and Environment at Chalmers. She is working on molecular cloud structure and star formation in the Milky Way, with a goal of understanding how the conditions within interstellar molecular and atomic gas clouds allows for and leads to collapse and formation of stars. The supervisor for this project is Dr. Jouni Kainulainen, and the work is part of Chalmers Initiative on Cosmic Origins.

Lecturer: Andri Spilker at department of space-, geo- and environment science, astronomy-, and plasma physics

Date & time: 14:th Oct, at 17:15
Location: Vasa A
Note: The lecture will be held in English

Film: Black Mirror episode 4:1 ”USS Callister” and BBC’s Sky at Night episode ”Guide: Stars”.

191006 Aeroseum

Studiebesök på Aeroseum

Följ med CAC på en guidad tur på Aeroseum, beläget i bergrummet i Säve. Besöket är sponsrat och äger rum söndagen den 6:e oktober kl 12:45.

Samling på Hjalmar Brantingsplatsen, läge D kl 11:30. Guidade turen tar 60-90 minuter, Aeroseum är öppet till kl 18:00.

Kostnad: 60 kr (student), 120 kr (öviga)

Anmälan:
– Senast 3/10 till info@rymden.net
– Ange namn, e-post och om du är medlem.

Det finns möjlighet att anmäla sig direkt på rymdkvällen den 1/10.

Laddar ner broschyr här:

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=2035bc0fd9&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1645298207735076016&th=16d54600b5a2d4b0&view=att&disp=safe

Join CAC on a guided tour to Aeroseum, located in the rock shelter in Säve. The visit is sponsored and takes place on Sunday, October 6 at 12:45.

Meetup at Hjalmar Brantingsplatsen, bus stop D at 11:30. The guided tour takes 60-90 minutes, Aeroseum is open until 18:00.

Cost: SEK 60 (student), SEK 120 (other)

Signup:
– At latest 3/10 to info@rymden.net
– Enter name, email and if you are a member.

It is possible to register directly on the space night on 1/10.

Download brochure here:

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=2035bc0fd9&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1645298207735076016&th=16d54600b5a2d4b0&view=att&disp=safe

191001 Svarta hål, holografi och grafen

Svarta hål, holografi och grafen

Välkomna till rymdkväll med CAC där prof. Ulf Gran håller föredrag om svarta hål i strängteori. Målsättningen är bl.a. att få en bättre förståelse för svarta hål i högre dimensioner. Vissa system inom fasta tillståndets fysik modelleras av fysiken hos svarta hål, vilket ger ett helt nytt sätt att angripa viktiga olösta problem inom t ex högtemperatursupraledning.

Föreläsare: Ulf Gran, professor i teoretisk fysik, Chalmers
Datum och tid: Tisdagen den 1:a okt, kl 17:15
Plats: Vasa C

Film: ”Event Horizon”
Event Horizon är ett rymdskepp som genererar ett konstgjort svart hål för att färdas i ljusets hastighet.

190508 Neutrionoscillationer – Under Naturens Under

Neutrino-oscillationer – Under Naturens Under

Datum och tid: 8:e maj, kl 17:15

Plats: Vasa A

Övrigt: Gratis grillade rymdmackor till den som tecknar nytt medlemskap som gäller hela nästa läsår.

Efter föredraget blir det årsmöte. Då har du chansen att gå med i styrelsen.

Björn Jonsson, professor i subatomär fysik på Chalmers berättar om neutriner, som gett flera Nobelpris, senast 2015 för observation av oscillationer: Nobelpriset motiverades med “ for the discovery of neutrino oscillations, which shows that neutrinos have mass”.

Dokumentär: Searching for Skylab

Neutrino Oscillations

Date and time: 8:th of May, at 17:15

Location: Vasa A

Other: Free grilled space sandwiches for anyone who signs new membership that applies throughout the next school year.

After the lecture there will be the annual meeting. This is an opportunity to join the board.

Björn Jonsson professor in subatomic physics at Chalmers talks about neutrinos, which have given several Nobel Prizes. The latest in 2015 for observation of oscillations: The Nobel Prize was justified by ”for the discovery of neutrino oscillations, which shows that neutrinos have mass”.

Documentary: Searching for Skylab

190511 Vårfest med CAC

Vårfest med CAC

Datum och tid: Lördag den 11:e maj kl 18:00

Plats: Chalmers Tågvagn (nära kårhuset)

Pris: 60 kr (+ medlemsavgift på 40 kr för ickemedlemmar)

Anmälan görs genom att skicka ett mail till party@rymden.net Ange ditt namn, eventuell Chalmers-sektion du tillhör, om du är medlem samt eventuella allergier eller om du är vegetarian.

Deadline för anmälan: 7:e maj.
Begränsat antal platser. Först till kvarn…

Vi börjar med mingel med en CAC-specialitet som heter Kvasar-överraskning och alkoholfri drink. Därefter äter vi middag. Kvällen slutar med efterrätt. Vi serverar inte alkohol men du får gärna ta med egen dryck.

Spring party with CAC

Date and time: Saturday 11:th of May at 18:00

Location: Chalmers Train Car (near union building)

Price: 60 kr (+ 40 kr membership fee for non-members)

Signup is done by sending an email to party@rymden.net Enter your name, eventual Chalmers department you belong to, if you are a member and eventual allergies or if you are a vegetarian.

Deadline for signup: 7:th of May
Limited number of seats. Don’t wait to sign up.

We start with mingle with a CAC speciality called Quasar Surprise and alcohol free drink. After that we eat dinner. The evening finishes with dessert. We do not provide alcohol but you may bring your own drinks.

190525 Space Movie Night

Space Movie Night: Riddick Trilogy

We show the triology about Riddick, played by Vin Diesel.

Place: Rymdrummet, CAC’s club room.

Date: Sun, 19 of May

Movies and approximate times:

Pitch Black (2000) – 13:00

Chronicles of Riddick (2004) – 15:30

Pizza break – 18:00

Riddick (2013) – 19:00

Finished at 21:00

190415 The Large Hadron Collider vs. The Standard Model

The Large Hadron Collider vs. The Standard Model

Datum och tid: Måndag 15:e april, kl 17:15

Plats: Vasa A

Föreläsning av Gabriele  Feretti, professor i Subatomär fysik och plasmafysik på Chalmers. I en gigantisk underjordisk tunnel nära Geneve pågår en drabbning mellan den största maskin som någonsin byggts (Large Hadron Collider) och den hittills mest framgångsrika teorin om partikelfysik som lagts fram (Standardmodellen). Jag kommer att introducera de två ”antagonisterna”, diskutera deras styrkor och svagheter och spekulera om vad det slutliga utfallet kan komma att bli och vad detta kan betyda.

Film: First Man

Date and time: Monday 15:th of April, at 17:15

Place: Vasa A

Lecture by Gabriele Ferretti, professor in Subatomic and Plasma Physics at the Department of Physics, Chalmers. In an underground tunnel near Geneva there is an ongoing battle between the largest machine ever built (the Large Hadron Collider) and the most successful theory of sub-nuclear physics ever constructed (the Standard Model). I will introduce the two contenders, discuss their strengths and their weakness and speculate on what the final outcome of this fight could be and what it could mean.

Movie: First Man

190403 Visit at GKN Aerospace, Trollhättan (inställd)

Besök på GKN Aerospace, Trollhättan (tidigare Volvo Aero)

[Inställd]

GKN Aerospace tillverkar delar till både flygplan och rymdraketer. Besök deras hemsida för mer info om verksamheten:

https://www.gknaerospace.com/

och om deras rymdverksamhet specifikt:

https://www.gknaerospace.com/en/about-gkn-aerospace/locations/gkn-aerospace-in-europe/gkn-aerospace-in-sweden/products/rymd/

Datum: 3:e april

Tid: Samling vid Chalmers bibliotek kl 06:30 för avfärd med bilar klockan 07:00. Turen på GKN i Trollhättan börjar kl 09.00 och slutar klockan 15.00. Vi planerar att komma tillbaka till Göteborg ca 17:00.

Anmälan ska ske senast: 26:e Mars.

VIKTIGT: Ta med giltigt ID som pass eller svenskt körkort.

Pris: 150 kr för studenter, 200 kr för icke-studenter.

Anmälan: För att anmäla dig måste du fylla i detta formulär som tillhandahålls av GKN:
https://goo.gl/forms/Wns2bpfOOVzTQyui1

Du måste också skicka ett e-mail till gkn@rymden.net med ditt namn och om du är student, din skola / universitet. Om du studerar på Chalmers, ange även din sektion.

Om du planerar att åka ensam och inte vara med vid samlingen kl 06.30, vänligen meddela oss i e-post-meddelandet.
Om du kan komma till mötet med din egen bil och kan ta ett par passagerare med dig, berätta det. Då blir vi extra glada och du kommer att bli kompenserad för hela resan.

Varför behöver du anmäla dig på två olika ställen?

*Säkerhet: Ditt personnummer och annan känslig information skickas endast till GKN och inte till oss på CAC-styrelsen.

**Risken för fel minskar när det inte behövs en mellanhand som skriver in information som tidigare lämnats.

Visit at GKN Aerospace, Trollhättan (former Volvo Aero)

[Cancelled]

GKN Aerospace manufactures parts for both aircraft and space rockets.
Guiding is prepared to be in English. Visit their website for more info about the business:

https://www.gknaerospace.com/

and about their space activities specifically:

https://www.gknaerospace.com/en/about-gkn-aerospace/locations/gkn-aerospace-in-europe/gkn-aerospace-in-sweden/products/rymd/

Date: 3:rd of April

Time: Meetup near Chalmers library at 06:30 for departure with cars at 07:00. The tour at GKN in Trollhättan begins at 09:00 and end at 15:00. We plan to get back to Gothenburg around 17:00.

Deadline for signup: 26:th of Mars.

IMPORTANT: Bring valid ID like passport or Swedish drivers license.

Price: 150 kr for students, 200 kr for non students.

Signing up: To sign up you need to fill in this form provided by GKN: https://goo.gl/forms/Wns2bpfOOVzTQyui1

You also need to send an e-mail to gkn@rymden.net with your name and if you are a student your school/university. If you study at Chalmers, also provide the name of your department.

If you plan to go by your own and not be at the meetup at 06:30, please let us know in the e-mail.
If you can arrive at the meetup with your own car and are able to take a couple of passengers with you, let us know that. Then we will be extra happy and you will of cause be compensated for the whole trip.

Why do you have to sign up at two different places?

*Security: Your personal indentity number and other sensitive information will only be sent to GKN and not to us at the CAC board.

**Lowers the risk for errors since there is no need for a middleman who reenters info previously given.

190207 Lennart Andersson om PLATO

Lennart Andersson om PLATO


Lennart Andersson från Ruag är ansvarig för datasystemet på PLATO, ett kommande rymdteleskop som skall leta exoplaneter.

Documentär: First to the Moon: An Apollo 8 Documentary

Datum och tid: Torsdag den 7:e februari kl 17:15

Place: SB-H3

Från Chalmers huvudingång, följ vägen rakt fram för att komma till ingången ”Samhällsbyggnad”, där rummet SB-H3 är. Inne i entrén kommer en styrelseledamot som håller en affisch att visa vägen. (Se bilderna nedan)

Lennart Andersson about PLATO


Lennart Andersson from Ruag is responsible for the computer system at PLATO, an upcoming space telescope that will look for exoplanets.

Documentary: First to the Moon: An Apollo 8 Documentary

Datum och tid: Thursday 7 Februari kl 17:15

Place: SB-H3

From Chalmers head entrance, follow the road straight ahead to get to the ”Samhällsbyggnad” entrance, where the room SB-H3 is. Inside the entrance, a board member, holding a poster, will show the way. (See the pictures below):

This image has an empty alt attribute; its file name is SBH3_5-min-300x225.jpg

190130 Andreas Martin Heinz – From the Big Bang to Neutron Star Mergers: Nuclear Physics in the Universe

Andreas Martin Heinz

From the Big Bang to Neutron Star Mergers: Nuclear Physics in the Universe


The physics of atomic nuclei plays a key role in the universe. Nuclear reactions and decaysprovide energy for processes ranging from stellar burning to supernovae. Those reactions anddecays are also responsible for the formation of heavier nuclei. Already in the aftermath ofthe Big Bang nuclear reactions took place, producing mainly helium. Essentially all heaviernuclei were produced in stars, stellar explosions and, as we now know, neutron-star mergers.Understanding the underlying nuclear physics provides therefore insight into a wide varietyof astrophysical processes, which started the growing field of nuclear astrophysics.
This lecture will provide an overview of key nuclear processes in the universe, relevant forenergy production and nucleosynthesis, and discusses some of the experimental methodsused to investigate key nuclear reactions and decays in the laboratory. The challenges of thoseexperiments are often staggering, as some processes are very unlikely or as the nuclei involvedexist sometimes only fractions of a second – if they are known at all. Modern, large-scaleaccelerator facilities and underground laboratories are the key to push the experimental limitsand to improve our understanding of nuclei and the universe.

After lecture we have yearly members meeting.

Datum och tid: 30:e januari kl 17:15

Movie: Edge of Tomorrow (2014)

Lacation: Vasa A. (See map for directions) 

181203 Erik Ryman

Erik Ryman: Silicon in Space!


 Erik Ryman, på Chalmers Tekniska Högskola, har nyligen tagit sin doktorshatt och kommer berätta om sin doktorsavhandling som handlar om ett högpresterande sätt att konstruera korskorrelatorer. Viktiga komponenter i satelliter som samlar in klimatdata för väderprognoser och klimatforskning. Läs mer här:

https://research.chalmers.se/publication/502988

Datum och tid: 3:e december kl 17:15

Plats: Vasa A. (Klicka på kartan för vägvisning) 

Film: SOLO: A Star Wars Story

 

Erik Ryman, at Chalmers University of Technology, has recently taken his PhD diploma and will talk about his doctoral thesis that is about a high-performance way of constructing cross-correlators. Important components in satellites that collect climate data for weather forecasts and climate research. Read more here:

https://research.chalmers.se/publication/502988

Date and time: 3 December at 17:15

Location: Vasa A. (Click on map for directions) 

Movie: SOLO: A Star Wars Story

181113 Franz Kirsten – Fast Radio Bursts

Hunting flashes in the sky: On the discovery and current understanding of Fast Radio Bursts


 Franz Kirsten, postdoc på Chalmers, berättar allt om det mystiska fenomenet Fast Radio Bursts. Radio-pulser med hög energi från platser långt utanför Vintergatan. Deras natur är okänd och de är svåra att upptäcka eftersom de oftast bara syns en gång.

Datum och tid: 13 november kl 17:15

Plats: Vasa A. (Klicka på kartan för vägvisning) 

Dokumentär: BBC Horizon: Strange Signals From Outer Space

 

 Franz Kirsten, postdoc at Chalmers tells you everything about the mystical phenomenon called Fast Radio Bursts. High energy radio pulses from far outside the Milky Way galaxy. Their nature are unknown and they are hard to detect as they most often only appears only once.

Date and time: 13 November at 17:15

Location: Vasa A. (Click on map for directions) 

Dokumentary: BBC Horizon: Strange Signals From Outer Space

181003 Lars Brink

The Dirac way: Using symmetries to predict new physics


 Lars Brink, professor i strängfysik och medlem i kungliga vetenskapsakademien berättar om Dirac-ekvationens symmetrier. 

Datum och tid: Onsdagen den 3:e oktober

Plats: Vasa A. (Klicka på kartan för vägvisning) 

 

 Lars Brink, Professor of String Physics and a member of the Royal Academy of Sciences, talks about the symmetries of the Dirac equation.

Date and time: Wednesday 3 October

Location: Vasa A. (Click on map for directions) 

Marek Abramowicz

 Marek Abramowicz

May gravitational wave observations test quantum gravity?


Marek Abramowicz, professor in astrophysics at Gothenburg University, will speak about gravititional waves.

We will also have our annual meeting after the lecture. After that we will show a movie and eat Space Sandwiches and snacks. Free sandwiches for everyone who signs up for a new membership for study year 2018/2019.

Date and time: 25:th April, 17:15

Place: SB-H3

Movie: The Theory of Everything (A story based on the life of the famous and unfortunately newly deceased, astrophysicist Stephen Hawking.)

From Chalmers head entrance, follow the road straight ahead to get to the ”Samhällsbyggnad” entrance, where the room SB-H3 is. Inside the entrance, a board member, holding a poster, will show the way. (See these pictures):

Carina Persson

 Carina Persson – Exoplaneter


Rymdkväll med föreläsning om exoplaneter av Carina Persson vid Chalmers och Onsala rymdobservatorium. Vi kommer även att ha medlemsmöte och filmvisning efter föreläsningen.

Datum och tid: 18:e april, 17:15

Plats: Vasa C (Vasa A är inte tillgänglig pga skadat tak.)

Film: Guardians of the Galaxy (2014)

 

Visit to SAAB Surveillance

 Besök på SAAB Surveillance


Anmälan är stängd!

Vi kommer ha en guidad tur runt komplexet, träffa personer som jobbar där och titta på flera av deras produkter, t ex Giraffe och Arthur. SAAB Surveillance utvecklar system för radar, övervakning, signal-spaning, krigsledning och trafikledning. De utvecklar produkter både för militär och civil användning.

http://saab.com/security/air-traffic-management/digital-tower-solutions/remote-tower/

http://saab.com/land/istar/multi-role-surveillance-system/giraffe-4a/

Program

08:30 – 10:30  Introduktion Surveillance – Torild Lorenzon (30 min)

Saab’s rymdsatsning – Torild Lorenzon (30 min)

Saab ett företag på den tekniska framkanten – Anders Höök (30 min)

GlobalEye the all new AEW&C solution – Ulf Björkman (30 min)

10:30 – 11:30  Factory Tour

11:30-12:30     Lunch

Datum: 29:e november

Plats och tid: Samling vid vänthallen vid Pressbyrån, Korsvägen 07:30.

Rundturen börjar kl 08:30 på SAAB, Solhusgatan 10. SAAB bjuder på lunch efter rundturen, 11:30.

Anmälan: Anmälan sker till mailadressen saab2017@rymden.net. Ange namn och personnummer. Ange också om du kommer vara på mötesplatsen 07:30 eller åka dit på egen hand. Inga frågor som skickas till denna adress kommer besvaras. Frågor ställs till info@rymden.net.

Deadline för anmälan, tisdag 21:a november kl 23:59.

 

 

 Visit to SAAB Surveillance


Registration is closed!

We will have a guided tour around the complex, meet people working there and look at some of their products, like Giraffe and Arthur. SAAB Surveillance develops systems for radar, surveillance, signals intelligence, military command and traffic management. They have products for both military and civil use.

http://saab.com/security/air-traffic-management/digital-tower-solutions/remote-tower/

http://saab.com/land/istar/multi-role-surveillance-system/giraffe-4a/

Date: 29:th of November

Place and time: We meet for bus trip at the waiting room by Pressbyrån, Korsvägen 07:30.

Tour begins at 08:30 at SAAB, Solhusgatan 10. SAAB offers you lunch after the tour, 11:30.

Registering: Registering is done to the e-mail address saab2017@rymden.net. State your name and personal number. Also state if you will be at the meeting point 7:30 or go there by yourself. No questions asked to this this address will be answered. Questions are mailed to info@rymden.net.

Deadline for registering for the trip, Tuesday 21:st of November at 23:59.

Filmkväll, Stardust

Filmkväll, Stardust


Vi visar dokumentärerna

 

BBC Horizon: Mission to Titan och BBC Horizon: Goodbye Cassini, Hello Saturn

och filmen Stardust (2007).

 

Datum: Tisdag 10:e oktober
Tid: 17:15
Plats: Chalmers, Vasa A (Ägget)