COVID-19

COVID-19

På grund av COVID-19-pandemin har CAC pausat all verksamhet tills vidare. Eftersom vi är en förening inom Chalmers studentkår beror våra beslut i stor utsträckning på Chalmers beslut i frågan. Styrelsen utvärderar regelbundet situationen och hoppas snart kunna återuppta verksamheten.

CAC’s Facebook-grupp lever och frodas emellertid och vem som helst kan gå med och diskutera de senaste nyheterna och annat kul inom rymdvetenskap, rymdutforskning och astronomi. För att gå med, besök

https://www.facebook.com/groups/cac.chalmers

Due to the COVID-19 pandemic, CAC have suspended all activities until further notice. As we are a Chalmers Student Union society, our decisions depend largely on Chalmers decisions regarding the issue. The board is regularly reevaluating the situation and hope to soon be resuming our activities.

However the CAC Facebook group is living and thriving and anyone is able to join to take part in discussing the latest news and other fun stuff regarding space science, space exploration and astronomy. Join at

https://www.facebook.com/groups/cac.chalmers