Styrelsen


Att vara med i en förenings-styrelse är en bra livserfarenhet, som man har nytta av hela livet. Det handlar om att lära sig organisera och driva en organisation, som den kunskapen kan man aldrig få för mycket av. Men framför allt är det roligt att känna sig delaktig i något som många har glädje av. Man träffar många intressanta människor och de som går med stannar ofta kvar i föreningen även efter de slutat i styrelsen. Man lär känna de som är aktiva i föreningen på att annat sätt.

Styrelse-arbetet består främst att hjälpa till att förbereda aktiviteterna, samt sätta upp affischer m.m. och närvara på styrelsemöten. Dock finns det mycket som pågår ”bakom kulisserna”, som att hantera medlemslistor, förbereda medlems- och årsmöten, ordna föredraghållare och studiebesök m.m.

Vill du engagera dig ännu mer kan du söka en presidiepost:

Sekreterare: Den enklare av dessa. Förutom det vanliga styrelsearbetet, skriver sekreteraren protokoll för alla möten.
Kassör: Har hand om ekonomin, vilket inkluderar bokföring och dokumentation av alla inkomster ochvutgifter. Kassörsposten ger en gedigen erfarenhet av att hantera ekonomi, vilket kan vara meriterande när man söker jobb.
Ordförande: Också detta en meriterande post, som ger erfarenhet av ledarskap och att organisera. Ordföranden ser främst till att verksamheten flyter och att allt blir gjort. Tillsammans med kassören är ordföranden ekonomiskt ansvarig för föreningen.


Styrelsen detta läsår

Ordförande: Carolin Dencker


Kassör: Hans Wiberg


Sekreterare: Vakant


Ledamot: Tonny Kanthe


Ledamot: Robin Kanthe


Ledamot: Christer Bengtsson


Ledamot: Per-Olof Mannestedt


Ledamot: Tomas Thure


Ledamot: Johnny Koroschetz