220929 Andri Spilker

Galaxer: Deras bildning och samutveckling med supermassiva svarta hål

What: Lecture by Andri Spilker, ”Galaxer: Deras bildning och samutveckling med supermassiva svarta hål”.

Where: Sal Vasa A

When: 5.15 pm, Thursday 29/9