220922 Erik Sturkell

Vulkaner i solsystemet

What: Lecture by Erik Sturkell, ”Vulkaner i solsystemet”.
Where: Sal Vasa A
When: 5.15 pm, Thursday 22/9