Tisdagen 24/5 ”Stjärnhimlens kannibaler”

Hej kära medlemmar!
Nu är pandemi-dvalan över och vi kör igång med verksamhet intensivt i en vecka innan pausen för sommaren.
Tisdagen 24/5 kommer Ulf Torkelsson och håller ett föredrag med titeln ”Stjärnhimlens kannibaler”. Efter föredraget har vi medlemsmöte följt av filmen Dune.De som var medlemmar 2019/2020 behöver inte betala medlemskap, de räknas som medlemmar till detta verksamhetsårs slut.
De som löser medlemsskap blir medlemmar för nästa år.

Vad: Föredrag av Ulf Torkelsson, ”Stjärnhimlens kannibaler”.Var: Sal Vasa ANär: Kl 17.15, tisdagen 24/5

[In English]
Hello dear members!

Now the pandemic hibernation is over and we start activities intensively for a week before the break for the summer.

On Tuesday 24/5, Ulf Torkelsson will give a lecture entitled ”The cannibals of the starry sky”. After the lecture, we have a members’ meeting followed by the film Dune.

Those who were members in 2019/2020 do not have to pay for membership, they are counted as members until the end of this financial year.

Those who redeem membership become members for next year.

What: Lecture by Ulf Torkelsson, ”Stjärnhimlens cannibaler”.
Where: Sal Vasa A
When: 5.15 pm, Tuesday 24/5