230607 Iskra Georgieva

A Cosmic Quest for New Worlds. Characterising Exoplanet Signals via Radial Velosity and Transit Photometry

Välkommen till en ny föreläsning med Chalmers Aerospace Club nu på onsdag.

Föreläsare: Iskra Georgieva
Titel: A Cosmic Quest for New Worlds. Characterising Exoplanet Signals via Radial Velosity and Transit Photometry
Datum och tid: Onsdagen den 7 juni kl 17:15
Plats: Vasa A
Film: Efteråt visar vi de två första avsnitten av tv-serien ”The Expanse”
Meddelande: Om du tecknar medlemskap för nästa läsår (2023/2024) får du en gratis rymdmacka.

Welcome to a new lecture with Chalmers Aerospace Club this Wednesday. Lecturer: Iskra Georgieva
Title: A Cosmic Quest for New Worlds. Characterising Exoplanet Signals via Radial Velosity and Transit Photometry
Date and time: Wednesday June 7:th at 17:15
Place: Vasa A
Film: Afterwards we show the first two episodes of the TV series ”The Expanse”
Message: If you sign up for membership for the next study year (2023/2024) we give you a free space sandwich.