230516 Teresa Margheri

OBS!! Föreläsningen är inställd pga sjukdom.
Lecture is cancelled due to illness.

JUICE Mission: heading to explore Jupiter’s Icy Moons!

Teresa Margheri doktorand på Onsala Rymdobservatorium berättar om ESA’s JUICE Mission. Mer om detta finns att läsa om på denna länk:

https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Juice

Efter föreläsningen kommer vi ha årsmöte och efter det visar vi en film (Europa Repot).

När: Tis 16:e maj, kl 17:15
Var: Vasa A
Film visas efteråt: Europa Report (2013)

Teresa Margheri PhD student at Onsala Space Observatory talks about ESA’s JUICE Mission. You can read more about this at this link:

https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Juice

After the lecture we will have the annual meeting and after that we will show a film (Europa Repot).

When: Tue May 16 at 17:15
Where: Vasa A
Movie show afterwards: Europa Report (2013)