230503 Göran Johansson

Kvantsammanflätning från teori till teknologi

Göran Johansson, professor i kvantfysik vid Chalmers Tekniska Högskola, berättar om upptäckten som ledde till Nobelpriset 2022.

När: Ons 3:e maj, kl 17:15
Var: Vasa A
Titel: Kvantsammanflätning från teori till teknologi
Film visas efteråt: Flugan (1986)

Göran Johansson, professor in quantum physics at Chalmers University of Technology, talks about the discovery that led to the 2022 Nobel Prize.

When: Wed May 3, at 5:15 p.m
Where: Vasa A
Title: Quantum entanglement from theory to technology
Movie shown afterwards: The Fly (1986)