240228 Marie Rådbo

Marie Rådbo: Från Arkeoastonomi till månkapplöpning – Astronomi i Kina, Korea och Japan

CAC välkomnar till föreläsning 28/2 kl 17:15 i Vasa A med astronomen Marie Rådbo om den snabba rymdutvecklingen i Kina, Japan och Korea men även om deras antika astronomi. Efter mingel med grillade rymdmackor visar vi filmen Stargate. För nytecknade medlemmar under läsåret 23/24 bjuder vi på gratis rymdmacka.

CAC welcomes you to a lecture 28/2 at 17:15 in Vasa A with astronomer Marie Rådbo about the rapid space development in China, Japan and Korea, but also about their ancient astronomy. After mingling with grilled space sandwiches, we show the movie Stargate. For newly signed members during the academic year 23/24, we offer a free space sandwich.