190207 Lennart Andersson om PLATO

Lennart Andersson om PLATO


Lennart Andersson från Ruag är ansvarig för datasystemet på PLATO, ett kommande rymdteleskop som skall leta exoplaneter.

Documentär: First to the Moon: An Apollo 8 Documentary

Datum och tid: Torsdag den 7:e februari kl 17:15

Place: SB-H3

Från Chalmers huvudingång, följ vägen rakt fram för att komma till ingången ”Samhällsbyggnad”, där rummet SB-H3 är. Inne i entrén kommer en styrelseledamot som håller en affisch att visa vägen. (Se bilderna nedan)

Lennart Andersson about PLATO


Lennart Andersson from Ruag is responsible for the computer system at PLATO, an upcoming space telescope that will look for exoplanets.

Documentary: First to the Moon: An Apollo 8 Documentary

Datum och tid: Thursday 7 Februari kl 17:15

Place: SB-H3

From Chalmers head entrance, follow the road straight ahead to get to the ”Samhällsbyggnad” entrance, where the room SB-H3 is. Inside the entrance, a board member, holding a poster, will show the way. (See the pictures below):

This image has an empty alt attribute; its file name is SBH3_5-min-300x225.jpg

190130 Andreas Martin Heinz – From the Big Bang to Neutron Star Mergers: Nuclear Physics in the Universe

Andreas Martin Heinz

From the Big Bang to Neutron Star Mergers: Nuclear Physics in the Universe


The physics of atomic nuclei plays a key role in the universe. Nuclear reactions and decaysprovide energy for processes ranging from stellar burning to supernovae. Those reactions anddecays are also responsible for the formation of heavier nuclei. Already in the aftermath ofthe Big Bang nuclear reactions took place, producing mainly helium. Essentially all heaviernuclei were produced in stars, stellar explosions and, as we now know, neutron-star mergers.Understanding the underlying nuclear physics provides therefore insight into a wide varietyof astrophysical processes, which started the growing field of nuclear astrophysics.
This lecture will provide an overview of key nuclear processes in the universe, relevant forenergy production and nucleosynthesis, and discusses some of the experimental methodsused to investigate key nuclear reactions and decays in the laboratory. The challenges of thoseexperiments are often staggering, as some processes are very unlikely or as the nuclei involvedexist sometimes only fractions of a second – if they are known at all. Modern, large-scaleaccelerator facilities and underground laboratories are the key to push the experimental limitsand to improve our understanding of nuclei and the universe.

After lecture we have yearly members meeting.

Datum och tid: 30:e januari kl 17:15

Movie: Edge of Tomorrow (2014)

Lacation: Vasa A. (See map for directions) 

181203 Erik Ryman

Erik Ryman: Silicon in Space!


 Erik Ryman, på Chalmers Tekniska Högskola, har nyligen tagit sin doktorshatt och kommer berätta om sin doktorsavhandling som handlar om ett högpresterande sätt att konstruera korskorrelatorer. Viktiga komponenter i satelliter som samlar in klimatdata för väderprognoser och klimatforskning. Läs mer här:

https://research.chalmers.se/publication/502988

Datum och tid: 3:e december kl 17:15

Plats: Vasa A. (Klicka på kartan för vägvisning) 

Film: SOLO: A Star Wars Story

 

Erik Ryman, at Chalmers University of Technology, has recently taken his PhD diploma and will talk about his doctoral thesis that is about a high-performance way of constructing cross-correlators. Important components in satellites that collect climate data for weather forecasts and climate research. Read more here:

https://research.chalmers.se/publication/502988

Date and time: 3 December at 17:15

Location: Vasa A. (Click on map for directions) 

Movie: SOLO: A Star Wars Story

181113 Franz Kirsten – Fast Radio Bursts

Hunting flashes in the sky: On the discovery and current understanding of Fast Radio Bursts


 Franz Kirsten, postdoc på Chalmers, berättar allt om det mystiska fenomenet Fast Radio Bursts. Radio-pulser med hög energi från platser långt utanför Vintergatan. Deras natur är okänd och de är svåra att upptäcka eftersom de oftast bara syns en gång.

Datum och tid: 13 november kl 17:15

Plats: Vasa A. (Klicka på kartan för vägvisning) 

Dokumentär: BBC Horizon: Strange Signals From Outer Space

 

 Franz Kirsten, postdoc at Chalmers tells you everything about the mystical phenomenon called Fast Radio Bursts. High energy radio pulses from far outside the Milky Way galaxy. Their nature are unknown and they are hard to detect as they most often only appears only once.

Date and time: 13 November at 17:15

Location: Vasa A. (Click on map for directions) 

Dokumentary: BBC Horizon: Strange Signals From Outer Space

181003 Lars Brink

The Dirac way: Using symmetries to predict new physics


 Lars Brink, professor i strängfysik och medlem i kungliga vetenskapsakademien berättar om Dirac-ekvationens symmetrier. 

Datum och tid: Onsdagen den 3:e oktober

Plats: Vasa A. (Klicka på kartan för vägvisning) 

 

 Lars Brink, Professor of String Physics and a member of the Royal Academy of Sciences, talks about the symmetries of the Dirac equation.

Date and time: Wednesday 3 October

Location: Vasa A. (Click on map for directions) 

Marek Abramowicz

 Marek Abramowicz

May gravitational wave observations test quantum gravity?


Marek Abramowicz, professor in astrophysics at Gothenburg University, will speak about gravititional waves.

We will also have our annual meeting after the lecture. After that we will show a movie and eat Space Sandwiches and snacks. Free sandwiches for everyone who signs up for a new membership for study year 2018/2019.

Date and time: 25:th April, 17:15

Place: SB-H3

Movie: The Theory of Everything (A story based on the life of the famous and unfortunately newly deceased, astrophysicist Stephen Hawking.)

From Chalmers head entrance, follow the road straight ahead to get to the ”Samhällsbyggnad” entrance, where the room SB-H3 is. Inside the entrance, a board member, holding a poster, will show the way. (See these pictures):

Carina Persson

 Carina Persson – Exoplaneter


Rymdkväll med föreläsning om exoplaneter av Carina Persson vid Chalmers och Onsala rymdobservatorium. Vi kommer även att ha medlemsmöte och filmvisning efter föreläsningen.

Datum och tid: 18:e april, 17:15

Plats: Vasa C (Vasa A är inte tillgänglig pga skadat tak.)

Film: Guardians of the Galaxy (2014)

 

Visit to SAAB Surveillance

 Besök på SAAB Surveillance


Anmälan är stängd!

Vi kommer ha en guidad tur runt komplexet, träffa personer som jobbar där och titta på flera av deras produkter, t ex Giraffe och Arthur. SAAB Surveillance utvecklar system för radar, övervakning, signal-spaning, krigsledning och trafikledning. De utvecklar produkter både för militär och civil användning.

http://saab.com/security/air-traffic-management/digital-tower-solutions/remote-tower/

http://saab.com/land/istar/multi-role-surveillance-system/giraffe-4a/

Program

08:30 – 10:30  Introduktion Surveillance – Torild Lorenzon (30 min)

Saab’s rymdsatsning – Torild Lorenzon (30 min)

Saab ett företag på den tekniska framkanten – Anders Höök (30 min)

GlobalEye the all new AEW&C solution – Ulf Björkman (30 min)

10:30 – 11:30  Factory Tour

11:30-12:30     Lunch

Datum: 29:e november

Plats och tid: Samling vid vänthallen vid Pressbyrån, Korsvägen 07:30.

Rundturen börjar kl 08:30 på SAAB, Solhusgatan 10. SAAB bjuder på lunch efter rundturen, 11:30.

Anmälan: Anmälan sker till mailadressen saab2017@rymden.net. Ange namn och personnummer. Ange också om du kommer vara på mötesplatsen 07:30 eller åka dit på egen hand. Inga frågor som skickas till denna adress kommer besvaras. Frågor ställs till info@rymden.net.

Deadline för anmälan, tisdag 21:a november kl 23:59.

 

 

 Visit to SAAB Surveillance


Registration is closed!

We will have a guided tour around the complex, meet people working there and look at some of their products, like Giraffe and Arthur. SAAB Surveillance develops systems for radar, surveillance, signals intelligence, military command and traffic management. They have products for both military and civil use.

http://saab.com/security/air-traffic-management/digital-tower-solutions/remote-tower/

http://saab.com/land/istar/multi-role-surveillance-system/giraffe-4a/

Date: 29:th of November

Place and time: We meet for bus trip at the waiting room by Pressbyrån, Korsvägen 07:30.

Tour begins at 08:30 at SAAB, Solhusgatan 10. SAAB offers you lunch after the tour, 11:30.

Registering: Registering is done to the e-mail address saab2017@rymden.net. State your name and personal number. Also state if you will be at the meeting point 7:30 or go there by yourself. No questions asked to this this address will be answered. Questions are mailed to info@rymden.net.

Deadline for registering for the trip, Tuesday 21:st of November at 23:59.

Filmkväll, Stardust

Filmkväll, Stardust


Vi visar dokumentärerna

 

BBC Horizon: Mission to Titan och BBC Horizon: Goodbye Cassini, Hello Saturn

och filmen Stardust (2007).

 

Datum: Tisdag 10:e oktober
Tid: 17:15
Plats: Chalmers, Vasa A (Ägget)