190207 Lennart Andersson om PLATO

Lennart Andersson om PLATO


Lennart Andersson från Ruag är ansvarig för datasystemet på PLATO, ett kommande rymdteleskop som skall leta exoplaneter.

Documentär: First to the Moon: An Apollo 8 Documentary

Datum och tid: Torsdag den 7:e februari kl 17:15

Place: SB-H3

Från Chalmers huvudingång, följ vägen rakt fram för att komma till ingången ”Samhällsbyggnad”, där rummet SB-H3 är. Inne i entrén kommer en styrelseledamot som håller en affisch att visa vägen. (Se bilderna nedan)

Lennart Andersson about PLATO


Lennart Andersson from Ruag is responsible for the computer system at PLATO, an upcoming space telescope that will look for exoplanets.

Documentary: First to the Moon: An Apollo 8 Documentary

Datum och tid: Thursday 7 Februari kl 17:15

Place: SB-H3

From Chalmers head entrance, follow the road straight ahead to get to the ”Samhällsbyggnad” entrance, where the room SB-H3 is. Inside the entrance, a board member, holding a poster, will show the way. (See the pictures below):

This image has an empty alt attribute; its file name is SBH3_5-min-300x225.jpg