190403 Visit at GKN Aerospace, Trollhättan (inställd)

Besök på GKN Aerospace, Trollhättan (tidigare Volvo Aero)

[Inställd]

GKN Aerospace tillverkar delar till både flygplan och rymdraketer. Besök deras hemsida för mer info om verksamheten:

https://www.gknaerospace.com/

och om deras rymdverksamhet specifikt:

https://www.gknaerospace.com/en/about-gkn-aerospace/locations/gkn-aerospace-in-europe/gkn-aerospace-in-sweden/products/rymd/

Datum: 3:e april

Tid: Samling vid Chalmers bibliotek kl 06:30 för avfärd med bilar klockan 07:00. Turen på GKN i Trollhättan börjar kl 09.00 och slutar klockan 15.00. Vi planerar att komma tillbaka till Göteborg ca 17:00.

Anmälan ska ske senast: 26:e Mars.

VIKTIGT: Ta med giltigt ID som pass eller svenskt körkort.

Pris: 150 kr för studenter, 200 kr för icke-studenter.

Anmälan: För att anmäla dig måste du fylla i detta formulär som tillhandahålls av GKN:
https://goo.gl/forms/Wns2bpfOOVzTQyui1

Du måste också skicka ett e-mail till gkn@rymden.net med ditt namn och om du är student, din skola / universitet. Om du studerar på Chalmers, ange även din sektion.

Om du planerar att åka ensam och inte vara med vid samlingen kl 06.30, vänligen meddela oss i e-post-meddelandet.
Om du kan komma till mötet med din egen bil och kan ta ett par passagerare med dig, berätta det. Då blir vi extra glada och du kommer att bli kompenserad för hela resan.

Varför behöver du anmäla dig på två olika ställen?

*Säkerhet: Ditt personnummer och annan känslig information skickas endast till GKN och inte till oss på CAC-styrelsen.

**Risken för fel minskar när det inte behövs en mellanhand som skriver in information som tidigare lämnats.

Visit at GKN Aerospace, Trollhättan (former Volvo Aero)

[Cancelled]

GKN Aerospace manufactures parts for both aircraft and space rockets.
Guiding is prepared to be in English. Visit their website for more info about the business:

https://www.gknaerospace.com/

and about their space activities specifically:

https://www.gknaerospace.com/en/about-gkn-aerospace/locations/gkn-aerospace-in-europe/gkn-aerospace-in-sweden/products/rymd/

Date: 3:rd of April

Time: Meetup near Chalmers library at 06:30 for departure with cars at 07:00. The tour at GKN in Trollhättan begins at 09:00 and end at 15:00. We plan to get back to Gothenburg around 17:00.

Deadline for signup: 26:th of Mars.

IMPORTANT: Bring valid ID like passport or Swedish drivers license.

Price: 150 kr for students, 200 kr for non students.

Signing up: To sign up you need to fill in this form provided by GKN: https://goo.gl/forms/Wns2bpfOOVzTQyui1

You also need to send an e-mail to gkn@rymden.net with your name and if you are a student your school/university. If you study at Chalmers, also provide the name of your department.

If you plan to go by your own and not be at the meetup at 06:30, please let us know in the e-mail.
If you can arrive at the meetup with your own car and are able to take a couple of passengers with you, let us know that. Then we will be extra happy and you will of cause be compensated for the whole trip.

Why do you have to sign up at two different places?

*Security: Your personal indentity number and other sensitive information will only be sent to GKN and not to us at the CAC board.

**Lowers the risk for errors since there is no need for a middleman who reenters info previously given.