190415 The Large Hadron Collider vs. The Standard Model

The Large Hadron Collider vs. The Standard Model

Datum och tid: Måndag 15:e april, kl 17:15

Plats: Vasa A

Föreläsning av Gabriele  Feretti, professor i Subatomär fysik och plasmafysik på Chalmers. I en gigantisk underjordisk tunnel nära Geneve pågår en drabbning mellan den största maskin som någonsin byggts (Large Hadron Collider) och den hittills mest framgångsrika teorin om partikelfysik som lagts fram (Standardmodellen). Jag kommer att introducera de två ”antagonisterna”, diskutera deras styrkor och svagheter och spekulera om vad det slutliga utfallet kan komma att bli och vad detta kan betyda.

Film: First Man

Date and time: Monday 15:th of April, at 17:15

Place: Vasa A

Lecture by Gabriele Ferretti, professor in Subatomic and Plasma Physics at the Department of Physics, Chalmers. In an underground tunnel near Geneva there is an ongoing battle between the largest machine ever built (the Large Hadron Collider) and the most successful theory of sub-nuclear physics ever constructed (the Standard Model). I will introduce the two contenders, discuss their strengths and their weakness and speculate on what the final outcome of this fight could be and what it could mean.

Movie: First Man