190511 Vårfest med CAC

Vårfest med CAC

Datum och tid: Lördag den 11:e maj kl 18:00

Plats: Chalmers Tågvagn (nära kårhuset)

Pris: 60 kr (+ medlemsavgift på 40 kr för ickemedlemmar)

Anmälan görs genom att skicka ett mail till party@rymden.net Ange ditt namn, eventuell Chalmers-sektion du tillhör, om du är medlem samt eventuella allergier eller om du är vegetarian.

Deadline för anmälan: 7:e maj.
Begränsat antal platser. Först till kvarn…

Vi börjar med mingel med en CAC-specialitet som heter Kvasar-överraskning och alkoholfri drink. Därefter äter vi middag. Kvällen slutar med efterrätt. Vi serverar inte alkohol men du får gärna ta med egen dryck.

Spring party with CAC

Date and time: Saturday 11:th of May at 18:00

Location: Chalmers Train Car (near union building)

Price: 60 kr (+ 40 kr membership fee for non-members)

Signup is done by sending an email to party@rymden.net Enter your name, eventual Chalmers department you belong to, if you are a member and eventual allergies or if you are a vegetarian.

Deadline for signup: 7:th of May
Limited number of seats. Don’t wait to sign up.

We start with mingle with a CAC speciality called Quasar Surprise and alcohol free drink. After that we eat dinner. The evening finishes with dessert. We do not provide alcohol but you may bring your own drinks.