190508 Neutrionoscillationer – Under Naturens Under

Neutrionoscillationer – Under Naturens Under

Datum och tid: 8:e maj, kl 17:15

Plats: Vasa A

Björn Jonsson, professor i subatomär fysik på Chalmers berättar om neutriner, som gett flera Nobelpris, senast 2015 för observation av oscillationer: Nobelpriset motiverades med “ for the discovery of neutrino oscillations, which shows that neutrinos have mass”.

Efter föredraget blir det årsmöte och en dokumentär: Searching for Skylab

Date and time: 8:th of May, at 17:15

Place: Vasa A

Björn Jonsson professor in subatomic physics at Chalmers talks about neutrinos, which have given several Nobel Prizes. The latest in 2015 for observation of oscillations: The Nobel Prize was justified by ”for the discovery of neutrino oscillations, which shows that neutrinos have mass”.

After the lecture there will be the annual meeting and a documentary: Searching for Skylab