200228 GKN


Studiebesök till GKN Aerospace (fd Volvo Aero) i Trollhättan

GKN Aerospace tillverkar delar till både flygplan och rymdraketer. Besök deras hemsida för mer info om verksamheten i stort:

https://www.gknaerospace.com/

och om deras rymdverksamhet specifikt:

https://www.gknaerospace.com/en/about-gkn-aerospace/locations/gkn-aerospace-in-europe/gkn-aerospace-in-sweden/products/rymd/

När, var, hur

Datum: Fredagen den 28:e februari
Tider:
Samling vid Chalmers bibliotek: 07:00
Besök på GKN: 09:00 – 15:00
Beräknad återkomst: 16:30
Anmälan: Senast 30:e januari (mer info nedan)
Pris Studenter (vid uppvisande av giltigt student-legitimasion): 100 kr
Pris övriga: 180 kr
VIKTIGT: Ta med giltigt ID som pass eller svenskt körkort.

Anmälan

Anmälan sker senast 30:e januari. INGA anmälningar kommer godkännas efter det. Anmälan sker genom att du skickar ett mail till gkn@cac.chs.chalmers.se
I detta mail ange följande:
– Namn
– Personnummer
– Medborgarskap (båda länder om dubbelt)
– Skostorlek (vi kan behöva säkerhetsskor under delar av turen)
– Om du är student eller inte
– Om du åker dit på egen hand (du behöver då inte betala någon avgift förutom ev. medlemskap 40 kr)
– Om du har bil och är villig att komma till samlingen 07:00 och ta (minst) 3 personer med dig (du behöver då inte betala någon avgift förutom ev. medlemskap 40 kr och dessutom kompenserar CAC dig för alla resekostnader)

Preliminärt program

Besöket är planerat att handla om följande (slutligt program kommer när de vet hur många vi blir, så se till att anmäla dig så snart du kan):

– Munstyckena till Vulcain- och Vinci-motorerna till kommande raketen Ariane 6
– Turbinerna som driver bränslepumparna dessa motorer
– Militära jetmotorn RM12 (Gripen)
– Additiv tillverkning
– Miljöprogrammet Cleansky 2
– Rundtur inom tillverkningen.


Visit at GKN Aerospace (former Volvo Aero) in Trollhättan

GKN Aerospace manufactures parts for both aircraft and space rockets. Visit their website for more info about the company at large:

https://www.gknaerospace.com/

and about their space operations specifically:

https://www.gknaerospace.com/en/about-gkn-aerospace/locations/gkn-aerospace-in-europe/gkn-aerospace-in-sweden/products/rymd/

When, where, how

Date: Friday, February 28
Schedule:
Meetup at Chalmers library: 07:00
Visit at GKN: 09:00 – 15:00
Estimated return: 16:30
Signup: At latest January 30 (more info below)
Price student (with valid student id): 100 kr
Price non student: 180 kr
IMPORTANT: Bring a valid ID such as passport or Swedish driver’s license.

Signup

Signup is due no later than January 30th. NO signups will be granted after that. Registration is done by sending an email to
gkn@cac.chs.chalmers.se
In this email, enter the following:
– Name
– Social security number
– Citizenship (both countries if double)
– Shoe size (we may need safety shoes during parts of the tour)
– Whether you are a student or not
– If you go there on your own (then you do not have to pay any fee exept maybe membership 40 SEK)
– If you have a car and are willing to come to the meetup 07:00 and take (at least) 3 people with you (then you do not have to pay any fee exept maybe membership 40 SEK and also CAC compensates you for all travel expenses)

Preliminary program

The visit is planned to be about the following (final program will come up when they know how many are coming, so be sure to sign up as soon as possible):

– The nozzles for the Vulcain and Vinci engines for the upcoming rocket Ariane 6
– The turbines that operate the fuel pumps these engines
– Military jet engine RM12 (Gripen)
– Additive manufacturing
– The environmental program Cleansky 2
– A tour in the manufacturing area