200302 Ulf Palmnäs

Canceled due to COVID-19 (Corona virus)

Satellituppskjutning från Esrange

Ulf Palmnäs är CAC’s grundare, men inte bara det. Främst är han en veteran inom rymdbranchen. Han har tidigare haft flera olika roller inom Volvo Aero (numera GKN Aerospace), främst inriktade på framtida projekt. Numera försörjer han sig som konsult och hjälper t ex Swedish Space Corporation (SSC) med strategi och affärsutveckling. Han har också varit med i planerandet av rymd-konferensen ”Rymdforum”.

Det han kommer prata om, är planerna på satellituppskjutning från Esrange, Sveriges egna Rymdbas i Kiruna.

Föreläsare: Ulf Palmnäs
Datum och tid: 2:e mars, kl 17:15
Plats: Vasa A
Dokumentär: ”Building the ultimate telescope” om ALMA

Länkar:
Ulf Palmnäs
Esrange

Launching satellites from Esrange

Ulf Palmnäs is the founder of CAC, but not only that. First and foremost, he is a veteran in the space industry. He has previously had several different roles within Volvo Aero (now GKN Aerospace), mainly focused on future projects. He now works as a consultant and helps the Swedish Space Corporation, among others, with strategy and business development. He has also been involved in the planning of the space conference ”Rymdforum”.

What he will talk about are the plans for satellite launch from Esrange, Sweden’s own Space Base in Kiruna.

Lecturer: Ulf Palmnäs
Date & time: Mars 2, at 5:15 PM
Location: Vasa A
Dokumentary: ”Building the ultimate telescope” about ALMA

Links:
Ulf Palmnäs
Esrange