200225 Chiara Ceccobello

From Active Galactic Nuclei to X-ray binaries: are black holes all the same?

Dr Chiara Ceccobello kommer att prata om svarta hål. Hennes primära forskningsfokus är att förstå fysiken bakom utflödande material från svarta hål och stjärnor i vissa stadier i deras livscykel. Syftet med Ceccobello’s studie är att bestämma vikten av dessa utflöden i utvecklingen av de system som de kommer från.

Efter föreläsningen blir det medlemsmöte och sedan filmvisning.

Föreläsare: Dr Chiara Ceccobello
Datum och tid: 25:e februari, kl 17:15
Plats: Vasa A
Film: Valerian and the city of a 1000 planets
Övrigt: Medlemsmöte

This image has an empty alt attribute; its file name is storbritanniens-flagga.png

From Active Galactic Nuclei to X-ray binaries: are black holes all the same?

Dr Chiara Ceccobello will talk about black holes. Her primary research focus is understanding the physics behind outflowing material from black holes and stars in particular stages of their life cycle. The aim of Ceccobello’s study is ultimately to determine the importance of outflows in the evolution of the systems from where they are originating.

After the lecture we will have members meeting and then show a movie.

Lecturer: Dr Chiara Ceccobello
Date & time: Februari 25, at 5:15 PM
Location: Vasa A
Film: Valerian and the city of a 1000 planets
Other: Members meeting