181003 Lars Brink

The Dirac way: Using symmetries to predict new physics


 Lars Brink, professor i strängfysik och medlem i kungliga vetenskapsakademien berättar om Dirac-ekvationens symmetrier. 

Datum och tid: Onsdagen den 3:e oktober

Plats: Vasa A. (Klicka på kartan för vägvisning) 

 

 Lars Brink, Professor of String Physics and a member of the Royal Academy of Sciences, talks about the symmetries of the Dirac equation.

Date and time: Wednesday 3 October

Location: Vasa A. (Click on map for directions)