191006 Aeroseum

Studiebesök på Aeroseum

Följ med CAC på en guidad tur på Aeroseum, beläget i bergrummet i Säve. Besöket är sponsrat och äger rum söndagen den 6:e oktober kl 12:45.

Samling på Hjalmar Brantingsplatsen, läge D kl 11:30. Guidade turen tar 60-90 minuter, Aeroseum är öppet till kl 18:00.

Kostnad: 60 kr (student), 120 kr (öviga)

Anmälan:
– Senast 3/10 till info@rymden.net
– Ange namn, e-post och om du är medlem.

Det finns möjlighet att anmäla sig direkt på rymdkvällen den 1/10.

Laddar ner broschyr här:

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=2035bc0fd9&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1645298207735076016&th=16d54600b5a2d4b0&view=att&disp=safe

Join CAC on a guided tour to Aeroseum, located in the rock shelter in Säve. The visit is sponsored and takes place on Sunday, October 6 at 12:45.

Meetup at Hjalmar Brantingsplatsen, bus stop D at 11:30. The guided tour takes 60-90 minutes, Aeroseum is open until 18:00.

Cost: SEK 60 (student), SEK 120 (other)

Signup:
– At latest 3/10 to info@rymden.net
– Enter name, email and if you are a member.

It is possible to register directly on the space night on 1/10.

Download brochure here:

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=2035bc0fd9&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1645298207735076016&th=16d54600b5a2d4b0&view=att&disp=safe