TinTin-kväll

 TinTin-kväll


Vi ser på flera av Tintin-filmerna, speciellt sådana som handlar om rymden.