191120 Marie Rådbo

Tänk om månen inte fanns

Skulle jorden vara en instabil rumlare med hög rotations-hastighet? I så fall skulle livet på jorden se helt annorlunda ut. Vill ni veta mer om hur det skulle ha blivit är ni välkomna på denna rymdkväll…

Föreläsare: Marie Rådbo
Datum och tid: 20:e nov, kl 17:15
Plats: Vasa A
Dokumentär: Apollo 11 (2019)

What if the Moon didn’t exist

Would the Earthbe an unstable rake with high rotational speed? In that case, life on earth would look completely different. If you want to know more about what it would have been like, you are welcome to this Space Night …

Lecturer: Marie Rådbo
Date & time: November 20, at 5:15 PM
Location: Vasa A
Documentary: Apollo 11 (2019)