190508 Neutrionoscillationer – Under Naturens Under

Neutrino-oscillationer – Under Naturens Under

Datum och tid: 8:e maj, kl 17:15

Plats: Vasa A

Övrigt: Gratis grillade rymdmackor till den som tecknar nytt medlemskap som gäller hela nästa läsår.

Efter föredraget blir det årsmöte. Då har du chansen att gå med i styrelsen.

Björn Jonsson, professor i subatomär fysik på Chalmers berättar om neutriner, som gett flera Nobelpris, senast 2015 för observation av oscillationer: Nobelpriset motiverades med “ for the discovery of neutrino oscillations, which shows that neutrinos have mass”.

Dokumentär: Searching for Skylab

Neutrino Oscillations

Date and time: 8:th of May, at 17:15

Location: Vasa A

Other: Free grilled space sandwiches for anyone who signs new membership that applies throughout the next school year.

After the lecture there will be the annual meeting. This is an opportunity to join the board.

Björn Jonsson professor in subatomic physics at Chalmers talks about neutrinos, which have given several Nobel Prizes. The latest in 2015 for observation of oscillations: The Nobel Prize was justified by ”for the discovery of neutrino oscillations, which shows that neutrinos have mass”.

Documentary: Searching for Skylab

190511 Vårfest med CAC

Vårfest med CAC

Datum och tid: Lördag den 11:e maj kl 18:00

Plats: Chalmers Tågvagn (nära kårhuset)

Pris: 60 kr (+ medlemsavgift på 40 kr för ickemedlemmar)

Anmälan görs genom att skicka ett mail till party@rymden.net Ange ditt namn, eventuell Chalmers-sektion du tillhör, om du är medlem samt eventuella allergier eller om du är vegetarian.

Deadline för anmälan: 7:e maj.
Begränsat antal platser. Först till kvarn…

Vi börjar med mingel med en CAC-specialitet som heter Kvasar-överraskning och alkoholfri drink. Därefter äter vi middag. Kvällen slutar med efterrätt. Vi serverar inte alkohol men du får gärna ta med egen dryck.

Spring party with CAC

Date and time: Saturday 11:th of May at 18:00

Location: Chalmers Train Car (near union building)

Price: 60 kr (+ 40 kr membership fee for non-members)

Signup is done by sending an email to party@rymden.net Enter your name, eventual Chalmers department you belong to, if you are a member and eventual allergies or if you are a vegetarian.

Deadline for signup: 7:th of May
Limited number of seats. Don’t wait to sign up.

We start with mingle with a CAC speciality called Quasar Surprise and alcohol free drink. After that we eat dinner. The evening finishes with dessert. We do not provide alcohol but you may bring your own drinks.

190525 Space Movie Night

Space Movie Night: Riddick Trilogy

We show the triology about Riddick, played by Vin Diesel.

Place: Rymdrummet, CAC’s club room.

Date: Sun, 19 of May

Movies and approximate times:

Pitch Black (2000) – 13:00

Chronicles of Riddick (2004) – 15:30

Pizza break – 18:00

Riddick (2013) – 19:00

Finished at 21:00