181003 Lars Brink

The Dirac way: Using symmetries to predict new physics


 Lars Brink, professor i strängfysik och medlem i kungliga vetenskapsakademien berättar om Dirac-ekvationens symmetrier.

Datum och tid: Onsdagen den 3:e oktober

Plats: Vasa A. (Klicka på kartan för vägvisning) 

 

 Lars Brink, Professor of String Physics and a member of the Royal Academy of Sciences, talks about the symmetries of the Dirac equation.

Date and time: Wednesday 3 October

Location: Vasa A. (Click on map for directions) 

181113 Franz Kirsten – Fast Radio Bursts

Franz Kirsten – Fast Radio Bursts


 Franz Kirsten, postdoc på Chalmers, berättar allt om det mystiska fenomenet Fast Radio Bursts. Radio-pulser med hög energi från platser långt utanför Vintergatan. Deras natur är okänd och de är svåra att upptäcka eftersom de oftast bara syns en gång.

Datum och tid: 13 november kl 17:15

Plats: Vasa A. (Klicka på kartan för vägvisning) 

 

 Franz Kirsten, postdoc at Chalmers tells you everything about the mystical phenomenon called Fast Radio Bursts. High energy radio pulses from far outside the Milky Way galaxy. Their nature are unknown and they are hard to detect as they most often only appears only once.

Date and time: 13 November at 17:15

Location: Vasa A. (Click on map for directions)