230607 Iskra Georgieva

A Cosmic Quest for New Worlds. Characterising Exoplanet Signals via Radial Velosity and Transit Photometry

Välkommen till en ny föreläsning med Chalmers Aerospace Club nu på onsdag.

Föreläsare: Iskra Georgieva
Titel: A Cosmic Quest for New Worlds. Characterising Exoplanet Signals via Radial Velosity and Transit Photometry
Datum och tid: Onsdagen den 7 juni kl 17:15
Plats: Vasa A
Film: Efteråt visar vi de två första avsnitten av tv-serien ”The Expanse”
Meddelande: Om du tecknar medlemskap för nästa läsår (2023/2024) får du en gratis rymdmacka.

Welcome to a new lecture with Chalmers Aerospace Club this Wednesday. Lecturer: Iskra Georgieva
Title: A Cosmic Quest for New Worlds. Characterising Exoplanet Signals via Radial Velosity and Transit Photometry
Date and time: Wednesday June 7:th at 17:15
Place: Vasa A
Film: Afterwards we show the first two episodes of the TV series ”The Expanse”
Message: If you sign up for membership for the next study year (2023/2024) we give you a free space sandwich.

230516 Teresa Margheri

OBS!! Föreläsningen är inställd pga sjukdom.
Lecture is cancelled due to illness.

JUICE Mission: heading to explore Jupiter’s Icy Moons!

Teresa Margheri doktorand på Onsala Rymdobservatorium berättar om ESA’s JUICE Mission. Mer om detta finns att läsa om på denna länk:

https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Juice

Efter föreläsningen kommer vi ha årsmöte och efter det visar vi en film (Europa Repot).

När: Tis 16:e maj, kl 17:15
Var: Vasa A
Film visas efteråt: Europa Report (2013)

Teresa Margheri PhD student at Onsala Space Observatory talks about ESA’s JUICE Mission. You can read more about this at this link:

https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Juice

After the lecture we will have the annual meeting and after that we will show a film (Europa Repot).

When: Tue May 16 at 17:15
Where: Vasa A
Movie show afterwards: Europa Report (2013)

230503 Göran Johansson

Kvantsammanflätning från teori till teknologi

Göran Johansson, professor i kvantfysik vid Chalmers Tekniska Högskola, berättar om upptäckten som ledde till Nobelpriset 2022.

När: Ons 3:e maj, kl 17:15
Var: Vasa A
Titel: Kvantsammanflätning från teori till teknologi
Film visas efteråt: Flugan (1986)

Göran Johansson, professor in quantum physics at Chalmers University of Technology, talks about the discovery that led to the 2022 Nobel Prize.

When: Wed May 3, at 5:15 p.m
Where: Vasa A
Title: Quantum entanglement from theory to technology
Movie shown afterwards: The Fly (1986)

230209 Ulf Gran

The destruction of particles: when interactions become too strong for particles to exist

Ulf Gran håller föredrag torsdagen den 9/2 med titeln “The destruction of particles: when interactions become too strong for particles to exist”.

What: Lecture by Ulf Gran, “The destruction of particles: when interactions become too strong for particles to exist”.
Where: Vasa A
When: 5.15 pm, Thursday 9/2

221117 Glenn Petersen

Var pandemin bra för litteraturen?

Glenn Petersen från SF-bokhandeln berättar om pandemins effekt på litteraturen. Efteråt visar vi filmen 12 Monkeys.

What: Lecture by Glenn Petersen, ”Var pandemin bra för litteraturen”.
Where: Sal Vasa A
When: 5.15 pm, Thursday 17/11

Tisdagen 24/5 ”Stjärnhimlens kannibaler”

Hej kära medlemmar!
Nu är pandemi-dvalan över och vi kör igång med verksamhet intensivt i en vecka innan pausen för sommaren.
Tisdagen 24/5 kommer Ulf Torkelsson och håller ett föredrag med titeln ”Stjärnhimlens kannibaler”. Efter föredraget har vi medlemsmöte följt av filmen Dune.De som var medlemmar 2019/2020 behöver inte betala medlemskap, de räknas som medlemmar till detta verksamhetsårs slut.
De som löser medlemsskap blir medlemmar för nästa år.

Vad: Föredrag av Ulf Torkelsson, ”Stjärnhimlens kannibaler”.Var: Sal Vasa ANär: Kl 17.15, tisdagen 24/5

[In English]
Hello dear members!

Now the pandemic hibernation is over and we start activities intensively for a week before the break for the summer.

On Tuesday 24/5, Ulf Torkelsson will give a lecture entitled ”The cannibals of the starry sky”. After the lecture, we have a members’ meeting followed by the film Dune.

Those who were members in 2019/2020 do not have to pay for membership, they are counted as members until the end of this financial year.

Those who redeem membership become members for next year.

What: Lecture by Ulf Torkelsson, ”Stjärnhimlens cannibaler”.
Where: Sal Vasa A
When: 5.15 pm, Tuesday 24/5

Fredagen 27/5 ”Exoplanet science in a nutshell”

Fredagen 27/5 kommer Alexandra Muresan från Onsala Space Observatory och håller ett föredrag med titeln ”Exoplanet science in a nutshell”. Efter föredraget har vi årsmöte följt av filmen Bladerunner 2049.
De som var medlemmar 2019/2020 behöver inte betala medlemskap, de räknas som medlemmar till detta verksamhetsårs slut.
De som löser medlemsskap blir medlemmar för nästa år.

Vad: Föredrag av Alexandra Muresan, ”Exoplanet science in a nutshell”.Var: Sal Vasa ANär: Kl 17.15, fredagen 27/5

On Friday 27/5, Alexandra Muresan from Onsala Space Observatory will give a lecture entitled ”Exoplanet science in a nutshell”. After the lecture, we have an annual meeting followed by the film Bladerunner 2049.

Those who were members in 2019/2020 do not have to pay for membership, they are counted as members until the end of this financial year.

Those who redeem membership become members for next year.

What: Lecture by Alexandra Muresan, ”Exoplanet science in a nutshell”.
Where: Sal Vasa A
When: 5.15 pm, Friday 27/5

COVID-19

COVID-19

På grund av COVID-19-pandemin har CAC pausat all verksamhet tills vidare. Eftersom vi är en förening inom Chalmers studentkår beror våra beslut i stor utsträckning på Chalmers beslut i frågan. Styrelsen utvärderar regelbundet situationen och hoppas snart kunna återuppta verksamheten.

CAC’s Facebook-grupp lever och frodas emellertid och vem som helst kan gå med och diskutera de senaste nyheterna och annat kul inom rymdvetenskap, rymdutforskning och astronomi. För att gå med, besök

https://www.facebook.com/groups/cac.chalmers

Due to the COVID-19 pandemic, CAC have suspended all activities until further notice. As we are a Chalmers Student Union society, our decisions depend largely on Chalmers decisions regarding the issue. The board is regularly reevaluating the situation and hope to soon be resuming our activities.

However the CAC Facebook group is living and thriving and anyone is able to join to take part in discussing the latest news and other fun stuff regarding space science, space exploration and astronomy. Join at

https://www.facebook.com/groups/cac.chalmers