200228 GKN


Studiebesök till GKN Aerospace (fd Volvo Aero) i Trollhättan

GKN Aerospace tillverkar delar till både flygplan och rymdraketer. Besök deras hemsida för mer info om verksamheten i stort:

https://www.gknaerospace.com/

och om deras rymdverksamhet specifikt:

https://www.gknaerospace.com/en/about-gkn-aerospace/locations/gkn-aerospace-in-europe/gkn-aerospace-in-sweden/products/rymd/

När, var, hur

Datum: Fredagen den 28:e februari
Samling vid Chalmers bibliotek: 6:30
Beräknad återkomst: 17:00
Anmälan: Senast 30:e januari (mer info kommer snart)
Pris: Meddelas snart
VIKTIGT: Ta med giltigt ID som pass eller svenskt körkort.

Preliminärt program

Besöket är planerat att handla om följande (slutligt program kommer när de vet hur många vi blir, så se till att anmäla dig så snart du kan):

– Munstyckena till Vulcain- och Vinci-motorerna till kommande raketen Ariane 6
– Turbinerna som driver bränslepumparna dessa motorer
– Militära jetmotorn RM12 (Gripen)
– Additiv tillverkning
– Miljöprogrammet Cleansky 2
– Rundtur inom tillverkningen.


Visit at GKN Aerospace (former Volvo Aero) in Trollhättan

GKN Aerospace manufactures parts for both aircraft and space rockets. Visit their website for more info about the company at large:

https://www.gknaerospace.com/

and about their space operations specifically:

https://www.gknaerospace.com/en/about-gkn-aerospace/locations/gkn-aerospace-in-europe/gkn-aerospace-in-sweden/products/rymd/

When, where, how

Date: Friday, February 28
Meetup at Chalmers library: 6:30
Estimated return: 17:00
Signup: At latest January 30 (more info is coming up soon)
Price: To be announced…
IMPORTANT: Please bring a valid ID such as passport or Swedish driver’s license.

Preliminary program

The visit is planned to be about the following (final program will come up when they know how many are coming, so be sure to sign up as soon as possible):

– The nozzles for the Vulcain and Vinci engines for the upcoming rocket Ariane 6
– The turbines that operate the fuel pumps these engines
– Military jet engine RM12 (Gripen)
– Additive manufacturing
– The environmental program Cleansky 2
– A tour in the manufacturing area