240604 Karan Pal

Karan Pal: Cosmic Magnets – Exploring the magnetic fields of the Milky Way

CAC välkomnar till föreläsning 4/6 kl 17:30 i Vasa A med Karan Pal. Titel: Cosmic Magnets – Exploring the magnetic fields of the Milky Way. Efteråt visas filmen Stargate.

CAC welcomes you to a lecture 7/5 at 17:30 in Vasa A with Karan Pal. Title: Cosmic Magnets – Exploring the magnetic fields of the Milky Way. Afterwards, the movie Stargate is shown.

240507: Clare Wethers

Clare Wethers: Quasars – The Black Holes Illuminating Our Universe

CAC välkomnar till föreläsning 7/5 kl 17:30 i Vasa A med Clare Wethers. Titel: Quasars – The Black Holes Illuminating Our Universe. Vi kommer också ha årsmöte. Efteråt visas filmen High Life.

CAC welcomes you to a lecture 7/5 at 17:30 in Vasa A with Clare Wethers. Title: Quasars – The Black Holes Illuminating Our Universe. We will also have annual meeting. Afterwards, the movie High Life is shown.

240425 Gunnar Nyman

Gunnar Nyman: Himmelsk kemi – så föds en stjärna

CAC välkomnar till föreläsning 25/4 kl 17:30 i Vasa A med Gunnar Nyman. Titel: Himmelsk kemi – så föds en stjärna. Vi kommer också ha medlemsmöte. Efteråt visas filmen Stargate.

CAC welcomes you to a lecture 25/4 at 17:30 in Vasa A with Gunnar Nyman. Title: Celestial chemistry – how a star is born. We will also have members meeting. Afterwards, the movie Stargate is shown.

240228 Marie Rådbo

Marie Rådbo: Från Arkeoastonomi till månkapplöpning – Astronomi i Kina, Korea och Japan

CAC välkomnar till föreläsning 28/2 kl 17:15 i Vasa A med astronomen Marie Rådbo om den snabba rymdutvecklingen i Kina, Japan och Korea men även om deras antika astronomi. Efter mingel med grillade rymdmackor visar vi filmen Stargate. För nytecknade medlemmar under läsåret 23/24 bjuder vi på gratis rymdmacka.

CAC welcomes you to a lecture 28/2 at 17:15 in Vasa A with astronomer Marie Rådbo about the rapid space development in China, Japan and Korea, but also about their ancient astronomy. After mingling with grilled space sandwiches, we show the movie Stargate. For newly signed members during the academic year 23/24, we offer a free space sandwich.

231128 Mikael Åhman

Rymdrätt: Juridik i Rymden

Föreläsare: Mikael Åhman
Titel: Rymdrätt: Juridik i Rymden
Datum och tid: Tisdagen 28 november kl 17:15
Plats: Vasa A
Film: Efteråt serverar vi glögg och visar dokumentären Vem Äger Rymden

THIS LECTURE IS IN SWEDISH

Lecturer: Mikael Åhman
Title: Rymdrätt: Juridik i Rymden
Date and time: Tuesday 28 November at 17:15
Location: Vasa A
Film: Afterwards we serve Gluhwine and show the documentary Who Owns Space (in Swedish)

231115 Chiara Ceccobello

A.I. in Earth Observations from Space

Föreläsare: Chiara Ceccobello
Titel: A.I. in Earth Observations from Space
Datum och tid: Onsdagen den 15 november kl 17:15
Plats: Vasa A
Film: Efteråt visar vi filmen Moonfall

Lecturer: Chiara Ceccobello
Title: A.I. in Earth Observations from Space
Date and time: Wednesday 15 November at 17:15
Location: Vasa A
Film: Afterwards we show the movie Moonfall

230607 Iskra Georgieva

A Cosmic Quest for New Worlds. Characterising Exoplanet Signals via Radial Velosity and Transit Photometry

Välkommen till en ny föreläsning med Chalmers Aerospace Club nu på onsdag.

Föreläsare: Iskra Georgieva
Titel: A Cosmic Quest for New Worlds. Characterising Exoplanet Signals via Radial Velosity and Transit Photometry
Datum och tid: Onsdagen den 7 juni kl 17:15
Plats: Vasa A
Film: Efteråt visar vi de två första avsnitten av tv-serien ”The Expanse”
Meddelande: Om du tecknar medlemskap för nästa läsår (2023/2024) får du en gratis rymdmacka.

Welcome to a new lecture with Chalmers Aerospace Club this Wednesday. Lecturer: Iskra Georgieva
Title: A Cosmic Quest for New Worlds. Characterising Exoplanet Signals via Radial Velosity and Transit Photometry
Date and time: Wednesday June 7:th at 17:15
Place: Vasa A
Film: Afterwards we show the first two episodes of the TV series ”The Expanse”
Message: If you sign up for membership for the next study year (2023/2024) we give you a free space sandwich.

230516 Teresa Margheri

OBS!! Föreläsningen är inställd pga sjukdom.
Lecture is cancelled due to illness.

JUICE Mission: heading to explore Jupiter’s Icy Moons!

Teresa Margheri doktorand på Onsala Rymdobservatorium berättar om ESA’s JUICE Mission. Mer om detta finns att läsa om på denna länk:

https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Juice

Efter föreläsningen kommer vi ha årsmöte och efter det visar vi en film (Europa Repot).

När: Tis 16:e maj, kl 17:15
Var: Vasa A
Film visas efteråt: Europa Report (2013)

Teresa Margheri PhD student at Onsala Space Observatory talks about ESA’s JUICE Mission. You can read more about this at this link:

https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Juice

After the lecture we will have the annual meeting and after that we will show a film (Europa Repot).

When: Tue May 16 at 17:15
Where: Vasa A
Movie show afterwards: Europa Report (2013)

230503 Göran Johansson

Kvantsammanflätning från teori till teknologi

Göran Johansson, professor i kvantfysik vid Chalmers Tekniska Högskola, berättar om upptäckten som ledde till Nobelpriset 2022.

När: Ons 3:e maj, kl 17:15
Var: Vasa A
Titel: Kvantsammanflätning från teori till teknologi
Film visas efteråt: Flugan (1986)

Göran Johansson, professor in quantum physics at Chalmers University of Technology, talks about the discovery that led to the 2022 Nobel Prize.

When: Wed May 3, at 5:15 p.m
Where: Vasa A
Title: Quantum entanglement from theory to technology
Movie shown afterwards: The Fly (1986)

230209 Ulf Gran

The destruction of particles: when interactions become too strong for particles to exist

Ulf Gran håller föredrag torsdagen den 9/2 med titeln “The destruction of particles: when interactions become too strong for particles to exist”.

What: Lecture by Ulf Gran, “The destruction of particles: when interactions become too strong for particles to exist”.
Where: Vasa A
When: 5.15 pm, Thursday 9/2

221117 Glenn Petersen

Var pandemin bra för litteraturen?

Glenn Petersen från SF-bokhandeln berättar om pandemins effekt på litteraturen. Efteråt visar vi filmen 12 Monkeys.

What: Lecture by Glenn Petersen, ”Var pandemin bra för litteraturen”.
Where: Sal Vasa A
When: 5.15 pm, Thursday 17/11

220929 Andri Spilker

Galaxer: Deras bildning och samutveckling med supermassiva svarta hål

What: Lecture by Andri Spilker, ”Galaxer: Deras bildning och samutveckling med supermassiva svarta hål”.

Where: Sal Vasa A

When: 5.15 pm, Thursday 29/9

Tisdagen 24/5 ”Stjärnhimlens kannibaler”

Hej kära medlemmar!
Nu är pandemi-dvalan över och vi kör igång med verksamhet intensivt i en vecka innan pausen för sommaren.
Tisdagen 24/5 kommer Ulf Torkelsson och håller ett föredrag med titeln ”Stjärnhimlens kannibaler”. Efter föredraget har vi medlemsmöte följt av filmen Dune.De som var medlemmar 2019/2020 behöver inte betala medlemskap, de räknas som medlemmar till detta verksamhetsårs slut.
De som löser medlemsskap blir medlemmar för nästa år.

Vad: Föredrag av Ulf Torkelsson, ”Stjärnhimlens kannibaler”.Var: Sal Vasa ANär: Kl 17.15, tisdagen 24/5

[In English]
Hello dear members!

Now the pandemic hibernation is over and we start activities intensively for a week before the break for the summer.

On Tuesday 24/5, Ulf Torkelsson will give a lecture entitled ”The cannibals of the starry sky”. After the lecture, we have a members’ meeting followed by the film Dune.

Those who were members in 2019/2020 do not have to pay for membership, they are counted as members until the end of this financial year.

Those who redeem membership become members for next year.

What: Lecture by Ulf Torkelsson, ”Stjärnhimlens cannibaler”.
Where: Sal Vasa A
When: 5.15 pm, Tuesday 24/5

Fredagen 27/5 ”Exoplanet science in a nutshell”

Fredagen 27/5 kommer Alexandra Muresan från Onsala Space Observatory och håller ett föredrag med titeln ”Exoplanet science in a nutshell”. Efter föredraget har vi årsmöte följt av filmen Bladerunner 2049.
De som var medlemmar 2019/2020 behöver inte betala medlemskap, de räknas som medlemmar till detta verksamhetsårs slut.
De som löser medlemsskap blir medlemmar för nästa år.

Vad: Föredrag av Alexandra Muresan, ”Exoplanet science in a nutshell”.Var: Sal Vasa ANär: Kl 17.15, fredagen 27/5

On Friday 27/5, Alexandra Muresan from Onsala Space Observatory will give a lecture entitled ”Exoplanet science in a nutshell”. After the lecture, we have an annual meeting followed by the film Bladerunner 2049.

Those who were members in 2019/2020 do not have to pay for membership, they are counted as members until the end of this financial year.

Those who redeem membership become members for next year.

What: Lecture by Alexandra Muresan, ”Exoplanet science in a nutshell”.
Where: Sal Vasa A
When: 5.15 pm, Friday 27/5

COVID-19

COVID-19

På grund av COVID-19-pandemin har CAC pausat all verksamhet tills vidare. Eftersom vi är en förening inom Chalmers studentkår beror våra beslut i stor utsträckning på Chalmers beslut i frågan. Styrelsen utvärderar regelbundet situationen och hoppas snart kunna återuppta verksamheten.

CAC’s Facebook-grupp lever och frodas emellertid och vem som helst kan gå med och diskutera de senaste nyheterna och annat kul inom rymdvetenskap, rymdutforskning och astronomi. För att gå med, besök

https://www.facebook.com/groups/cac.chalmers

Due to the COVID-19 pandemic, CAC have suspended all activities until further notice. As we are a Chalmers Student Union society, our decisions depend largely on Chalmers decisions regarding the issue. The board is regularly reevaluating the situation and hope to soon be resuming our activities.

However the CAC Facebook group is living and thriving and anyone is able to join to take part in discussing the latest news and other fun stuff regarding space science, space exploration and astronomy. Join at

https://www.facebook.com/groups/cac.chalmers

200302 Ulf Palmnäs

Canceled due to COVID-19 (Corona virus)

Satellituppskjutning från Esrange

Ulf Palmnäs är CAC’s grundare, men inte bara det. Främst är han en veteran inom rymdbranchen. Han har tidigare haft flera olika roller inom Volvo Aero (numera GKN Aerospace), främst inriktade på framtida projekt. Numera försörjer han sig som konsult och hjälper t ex Swedish Space Corporation (SSC) med strategi och affärsutveckling. Han har också varit med i planerandet av rymd-konferensen ”Rymdforum”.

Det han kommer prata om, är planerna på satellituppskjutning från Esrange, Sveriges egna Rymdbas i Kiruna.

Föreläsare: Ulf Palmnäs
Datum och tid: 2:e mars, kl 17:15
Plats: Vasa A
Dokumentär: ”Building the ultimate telescope” om ALMA

Länkar:
Ulf Palmnäs
Esrange

Launching satellites from Esrange

Ulf Palmnäs is the founder of CAC, but not only that. First and foremost, he is a veteran in the space industry. He has previously had several different roles within Volvo Aero (now GKN Aerospace), mainly focused on future projects. He now works as a consultant and helps the Swedish Space Corporation, among others, with strategy and business development. He has also been involved in the planning of the space conference ”Rymdforum”.

What he will talk about are the plans for satellite launch from Esrange, Sweden’s own Space Base in Kiruna.

Lecturer: Ulf Palmnäs
Date & time: Mars 2, at 5:15 PM
Location: Vasa A
Dokumentary: ”Building the ultimate telescope” about ALMA

Links:
Ulf Palmnäs
Esrange

200228 GKN


Studiebesök till GKN Aerospace (fd Volvo Aero) i Trollhättan

GKN Aerospace tillverkar delar till både flygplan och rymdraketer. Besök deras hemsida för mer info om verksamheten i stort:

https://www.gknaerospace.com/

och om deras rymdverksamhet specifikt:

https://www.gknaerospace.com/en/about-gkn-aerospace/locations/gkn-aerospace-in-europe/gkn-aerospace-in-sweden/products/rymd/

När, var, hur

Datum: Fredagen den 28:e februari
Tider:
Samling vid Chalmers bibliotek: 07:00
Besök på GKN: 09:00 – 15:00
Beräknad återkomst: 16:30
Anmälan: Senast 30:e januari (mer info nedan)
Pris Studenter (vid uppvisande av giltigt student-legitimasion): 100 kr
Pris övriga: 180 kr
VIKTIGT: Ta med giltigt ID som pass eller svenskt körkort.

Anmälan

Anmälan sker senast 30:e januari. INGA anmälningar kommer godkännas efter det. Anmälan sker genom att du skickar ett mail till gkn@cac.chs.chalmers.se
I detta mail ange följande:
– Namn
– Personnummer
– Medborgarskap (båda länder om dubbelt)
– Skostorlek (vi kan behöva säkerhetsskor under delar av turen)
– Om du är student eller inte
– Om du åker dit på egen hand (du behöver då inte betala någon avgift förutom ev. medlemskap 40 kr)
– Om du har bil och är villig att komma till samlingen 07:00 och ta (minst) 3 personer med dig (du behöver då inte betala någon avgift förutom ev. medlemskap 40 kr och dessutom kompenserar CAC dig för alla resekostnader)

Preliminärt program

Besöket är planerat att handla om följande (slutligt program kommer när de vet hur många vi blir, så se till att anmäla dig så snart du kan):

– Munstyckena till Vulcain- och Vinci-motorerna till kommande raketen Ariane 6
– Turbinerna som driver bränslepumparna dessa motorer
– Militära jetmotorn RM12 (Gripen)
– Additiv tillverkning
– Miljöprogrammet Cleansky 2
– Rundtur inom tillverkningen.


Visit at GKN Aerospace (former Volvo Aero) in Trollhättan

GKN Aerospace manufactures parts for both aircraft and space rockets. Visit their website for more info about the company at large:

https://www.gknaerospace.com/

and about their space operations specifically:

https://www.gknaerospace.com/en/about-gkn-aerospace/locations/gkn-aerospace-in-europe/gkn-aerospace-in-sweden/products/rymd/

When, where, how

Date: Friday, February 28
Schedule:
Meetup at Chalmers library: 07:00
Visit at GKN: 09:00 – 15:00
Estimated return: 16:30
Signup: At latest January 30 (more info below)
Price student (with valid student id): 100 kr
Price non student: 180 kr
IMPORTANT: Bring a valid ID such as passport or Swedish driver’s license.

Signup

Signup is due no later than January 30th. NO signups will be granted after that. Registration is done by sending an email to
gkn@cac.chs.chalmers.se
In this email, enter the following:
– Name
– Social security number
– Citizenship (both countries if double)
– Shoe size (we may need safety shoes during parts of the tour)
– Whether you are a student or not
– If you go there on your own (then you do not have to pay any fee exept maybe membership 40 SEK)
– If you have a car and are willing to come to the meetup 07:00 and take (at least) 3 people with you (then you do not have to pay any fee exept maybe membership 40 SEK and also CAC compensates you for all travel expenses)

Preliminary program

The visit is planned to be about the following (final program will come up when they know how many are coming, so be sure to sign up as soon as possible):

– The nozzles for the Vulcain and Vinci engines for the upcoming rocket Ariane 6
– The turbines that operate the fuel pumps these engines
– Military jet engine RM12 (Gripen)
– Additive manufacturing
– The environmental program Cleansky 2
– A tour in the manufacturing area

200225 Chiara Ceccobello

From Active Galactic Nuclei to X-ray binaries: are black holes all the same?

Dr Chiara Ceccobello kommer att prata om svarta hål. Hennes primära forskningsfokus är att förstå fysiken bakom utflödande material från svarta hål och stjärnor i vissa stadier i deras livscykel. Syftet med Ceccobello’s studie är att bestämma vikten av dessa utflöden i utvecklingen av de system som de kommer från.

Efter föreläsningen blir det medlemsmöte och sedan filmvisning.

Föreläsare: Dr Chiara Ceccobello
Datum och tid: 25:e februari, kl 17:15
Plats: Vasa A
Film: Valerian and the city of a 1000 planets
Övrigt: Medlemsmöte

This image has an empty alt attribute; its file name is storbritanniens-flagga.png

From Active Galactic Nuclei to X-ray binaries: are black holes all the same?

Dr Chiara Ceccobello will talk about black holes. Her primary research focus is understanding the physics behind outflowing material from black holes and stars in particular stages of their life cycle. The aim of Ceccobello’s study is ultimately to determine the importance of outflows in the evolution of the systems from where they are originating.

After the lecture we will have members meeting and then show a movie.

Lecturer: Dr Chiara Ceccobello
Date & time: Februari 25, at 5:15 PM
Location: Vasa A
Film: Valerian and the city of a 1000 planets
Other: Members meeting

191213 Julbord

Julbord med CAC fredagen den 13:e december!

Välkommen på CAC’s årliga julbord på Slottsskogsobservatoriet! Hade vi gärna velat säga, men tyvärr är observatoriet ännu nedstängt, så vi kommer ha julbordet i en lokal i närheten. Men vi lovar samma goda julmat och trevliga människor med gott humör! Vänta inte för länge med att anmäla dig eftersom antal platser är begränsat.

Adressen är Eldaregatan 10 C i Masthugget och karta och gatuvy syns nedan. Från t ex Brunnsparken, tag tag buss 60 till hållplats Masthugget (ändhållplats). Fortsätt att gå på gatan i den riktning bussen hade när du steg av vid ändhållplatsen. Tredje avtagsvägen på vänster sida är Eldaregatan, som du svänger in på. Fortsätt denna fram till port 10 (på höger sida). Gå in genom porten och snett övre gården. Där ligger Eldaregatan 10 C. Lokalen ligger en trappa ner. Eller så möter du upp med andra deltagare vid den gemensamma samlingsplatsen, Chalmers huvudentré, senast 17:00. Åker du bil kan du förslagsvis parkera vid Linnéplatsen eller Vegagatan och promenera dit via Slottsskogen.

Datum & tid: 13/12 kl 18:00
Pris: 80 kr (+ ev. medlemsavgift, 40 kr)
Adress: Eldaregatan 10 C
Övrigt: Vi bjuder på julmust och vatten, men det är också tillåtet att ta med egen dryck.

Anmälan sker genom att maila till julbord@rymden.net senast måndag 9/12. Ange namn, om du är medlem, allergier och andra matpreferenser, samt om du är med på samlingen vid Chalmers.
Anmäler du flera ska dessa uppgifter anges för varje person.

Welcome to CAC’s annual Christmas dinner at Slottsskogen Observatory! We would have liked to say, but unfortunately the observatory is still closed, so we will have the Christmas dinner in a location nearby. But we promise the same good Christmas food and nice, jolly people! Do not wait too long to sign up as the number of seats are limited.

The address is Eldaregatan 10 C in Masthugget and the map and street view can be seen below.

From, for instance, Brunnsparken, take bus 60 to Masthugget (end stop). Keep walking the direction the bus had when you got off at the stop. The third exit on the left is Eldaregatan. Continue on that street until port 10 (on the right side). Enter through the gate and obliquely the upper courtyard. There is Eldaregatan 10 C. The place is downstairs.

Or you can meet up with other participants at the meetup location, Chalmers main entrance, by 5 pm.

If go by car, you can park at Linnéplatsen or Vegagatan and walk there through Slottsskogen.

Date & Time: December 13 at 6:00 PM
Price: 80 kr (+ membership fee, 40 kr)
Address: Eldaregatan 10 C
Other info: We offer julmust and water, but you are also allowed to bring your own drink.

Signup is done by emailing julbord@rymden.net no later than Monday 9/12. Enter name, if you are a member, allergies and other food preferences, and if you will be at the meetup at Chalmers.
If you sign up other people, this information must be provided for each person.

191120 Marie Rådbo

Tänk om månen inte fanns

Skulle jorden vara en instabil rumlare med hög rotations-hastighet? I så fall skulle livet på jorden se helt annorlunda ut. Vill ni veta mer om hur det skulle ha blivit är ni välkomna på denna rymdkväll…

Föreläsare: Marie Rådbo
Datum och tid: 20:e nov, kl 17:15
Plats: Vasa A
Dokumentär: Apollo 11 (2019)

What if the Moon didn’t exist

Would the Earthbe an unstable rake with high rotational speed? In that case, life on earth would look completely different. If you want to know more about what it would have been like, you are welcome to this Space Night …

Lecturer: Marie Rådbo
Date & time: November 20, at 5:15 PM
Location: Vasa A
Documentary: Apollo 11 (2019)

191014 Andri Spilker

How stars are born in our Galaxy

Andri Spilker is a PhD student at the division of Astronomy and Plasma Physics within the Department of Space, Earth and Environment at Chalmers. She is working on molecular cloud structure and star formation in the Milky Way, with a goal of understanding how the conditions within interstellar molecular and atomic gas clouds allows for and leads to collapse and formation of stars. The supervisor for this project is Dr. Jouni Kainulainen, and the work is part of Chalmers Initiative on Cosmic Origins.

Lecturer: Andri Spilker at department of space-, geo- and environment science, astronomy-, and plasma physics

Date & time: 14:th Oct, at 17:15
Location: Vasa A
Note: The lecture will be held in English

Film: Black Mirror episode 4:1 ”USS Callister” and BBC’s Sky at Night episode ”Guide: Stars”.

191006 Aeroseum

Studiebesök på Aeroseum

Följ med CAC på en guidad tur på Aeroseum, beläget i bergrummet i Säve. Besöket är sponsrat och äger rum söndagen den 6:e oktober kl 12:45.

Samling på Hjalmar Brantingsplatsen, läge D kl 11:30. Guidade turen tar 60-90 minuter, Aeroseum är öppet till kl 18:00.

Kostnad: 60 kr (student), 120 kr (öviga)

Anmälan:
– Senast 3/10 till info@rymden.net
– Ange namn, e-post och om du är medlem.

Det finns möjlighet att anmäla sig direkt på rymdkvällen den 1/10.

Laddar ner broschyr här:

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=2035bc0fd9&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1645298207735076016&th=16d54600b5a2d4b0&view=att&disp=safe

Join CAC on a guided tour to Aeroseum, located in the rock shelter in Säve. The visit is sponsored and takes place on Sunday, October 6 at 12:45.

Meetup at Hjalmar Brantingsplatsen, bus stop D at 11:30. The guided tour takes 60-90 minutes, Aeroseum is open until 18:00.

Cost: SEK 60 (student), SEK 120 (other)

Signup:
– At latest 3/10 to info@rymden.net
– Enter name, email and if you are a member.

It is possible to register directly on the space night on 1/10.

Download brochure here:

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=2035bc0fd9&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1645298207735076016&th=16d54600b5a2d4b0&view=att&disp=safe

191001 Svarta hål, holografi och grafen

Svarta hål, holografi och grafen

Välkomna till rymdkväll med CAC där prof. Ulf Gran håller föredrag om svarta hål i strängteori. Målsättningen är bl.a. att få en bättre förståelse för svarta hål i högre dimensioner. Vissa system inom fasta tillståndets fysik modelleras av fysiken hos svarta hål, vilket ger ett helt nytt sätt att angripa viktiga olösta problem inom t ex högtemperatursupraledning.

Föreläsare: Ulf Gran, professor i teoretisk fysik, Chalmers
Datum och tid: Tisdagen den 1:a okt, kl 17:15
Plats: Vasa C

Film: ”Event Horizon”
Event Horizon är ett rymdskepp som genererar ett konstgjort svart hål för att färdas i ljusets hastighet.

190508 Neutrionoscillationer – Under Naturens Under

Neutrino-oscillationer – Under Naturens Under

Datum och tid: 8:e maj, kl 17:15

Plats: Vasa A

Övrigt: Gratis grillade rymdmackor till den som tecknar nytt medlemskap som gäller hela nästa läsår.

Efter föredraget blir det årsmöte. Då har du chansen att gå med i styrelsen.

Björn Jonsson, professor i subatomär fysik på Chalmers berättar om neutriner, som gett flera Nobelpris, senast 2015 för observation av oscillationer: Nobelpriset motiverades med “ for the discovery of neutrino oscillations, which shows that neutrinos have mass”.

Dokumentär: Searching for Skylab

Neutrino Oscillations

Date and time: 8:th of May, at 17:15

Location: Vasa A

Other: Free grilled space sandwiches for anyone who signs new membership that applies throughout the next school year.

After the lecture there will be the annual meeting. This is an opportunity to join the board.

Björn Jonsson professor in subatomic physics at Chalmers talks about neutrinos, which have given several Nobel Prizes. The latest in 2015 for observation of oscillations: The Nobel Prize was justified by ”for the discovery of neutrino oscillations, which shows that neutrinos have mass”.

Documentary: Searching for Skylab

190511 Vårfest med CAC

Vårfest med CAC

Datum och tid: Lördag den 11:e maj kl 18:00

Plats: Chalmers Tågvagn (nära kårhuset)

Pris: 60 kr (+ medlemsavgift på 40 kr för ickemedlemmar)

Anmälan görs genom att skicka ett mail till party@rymden.net Ange ditt namn, eventuell Chalmers-sektion du tillhör, om du är medlem samt eventuella allergier eller om du är vegetarian.

Deadline för anmälan: 7:e maj.
Begränsat antal platser. Först till kvarn…

Vi börjar med mingel med en CAC-specialitet som heter Kvasar-överraskning och alkoholfri drink. Därefter äter vi middag. Kvällen slutar med efterrätt. Vi serverar inte alkohol men du får gärna ta med egen dryck.

Spring party with CAC

Date and time: Saturday 11:th of May at 18:00

Location: Chalmers Train Car (near union building)

Price: 60 kr (+ 40 kr membership fee for non-members)

Signup is done by sending an email to party@rymden.net Enter your name, eventual Chalmers department you belong to, if you are a member and eventual allergies or if you are a vegetarian.

Deadline for signup: 7:th of May
Limited number of seats. Don’t wait to sign up.

We start with mingle with a CAC speciality called Quasar Surprise and alcohol free drink. After that we eat dinner. The evening finishes with dessert. We do not provide alcohol but you may bring your own drinks.

190525 Space Movie Night

Space Movie Night: Riddick Trilogy

We show the triology about Riddick, played by Vin Diesel.

Place: Rymdrummet, CAC’s club room.

Date: Sun, 19 of May

Movies and approximate times:

Pitch Black (2000) – 13:00

Chronicles of Riddick (2004) – 15:30

Pizza break – 18:00

Riddick (2013) – 19:00

Finished at 21:00

190415 The Large Hadron Collider vs. The Standard Model

The Large Hadron Collider vs. The Standard Model

Datum och tid: Måndag 15:e april, kl 17:15

Plats: Vasa A

Föreläsning av Gabriele  Feretti, professor i Subatomär fysik och plasmafysik på Chalmers. I en gigantisk underjordisk tunnel nära Geneve pågår en drabbning mellan den största maskin som någonsin byggts (Large Hadron Collider) och den hittills mest framgångsrika teorin om partikelfysik som lagts fram (Standardmodellen). Jag kommer att introducera de två ”antagonisterna”, diskutera deras styrkor och svagheter och spekulera om vad det slutliga utfallet kan komma att bli och vad detta kan betyda.

Film: First Man

Date and time: Monday 15:th of April, at 17:15

Place: Vasa A

Lecture by Gabriele Ferretti, professor in Subatomic and Plasma Physics at the Department of Physics, Chalmers. In an underground tunnel near Geneva there is an ongoing battle between the largest machine ever built (the Large Hadron Collider) and the most successful theory of sub-nuclear physics ever constructed (the Standard Model). I will introduce the two contenders, discuss their strengths and their weakness and speculate on what the final outcome of this fight could be and what it could mean.

Movie: First Man

190403 Visit at GKN Aerospace, Trollhättan (inställd)

Besök på GKN Aerospace, Trollhättan (tidigare Volvo Aero)

[Inställd]

GKN Aerospace tillverkar delar till både flygplan och rymdraketer. Besök deras hemsida för mer info om verksamheten:

https://www.gknaerospace.com/

och om deras rymdverksamhet specifikt:

https://www.gknaerospace.com/en/about-gkn-aerospace/locations/gkn-aerospace-in-europe/gkn-aerospace-in-sweden/products/rymd/

Datum: 3:e april

Tid: Samling vid Chalmers bibliotek kl 06:30 för avfärd med bilar klockan 07:00. Turen på GKN i Trollhättan börjar kl 09.00 och slutar klockan 15.00. Vi planerar att komma tillbaka till Göteborg ca 17:00.

Anmälan ska ske senast: 26:e Mars.

VIKTIGT: Ta med giltigt ID som pass eller svenskt körkort.

Pris: 150 kr för studenter, 200 kr för icke-studenter.

Anmälan: För att anmäla dig måste du fylla i detta formulär som tillhandahålls av GKN:
https://goo.gl/forms/Wns2bpfOOVzTQyui1

Du måste också skicka ett e-mail till gkn@rymden.net med ditt namn och om du är student, din skola / universitet. Om du studerar på Chalmers, ange även din sektion.

Om du planerar att åka ensam och inte vara med vid samlingen kl 06.30, vänligen meddela oss i e-post-meddelandet.
Om du kan komma till mötet med din egen bil och kan ta ett par passagerare med dig, berätta det. Då blir vi extra glada och du kommer att bli kompenserad för hela resan.

Varför behöver du anmäla dig på två olika ställen?

*Säkerhet: Ditt personnummer och annan känslig information skickas endast till GKN och inte till oss på CAC-styrelsen.

**Risken för fel minskar när det inte behövs en mellanhand som skriver in information som tidigare lämnats.

Visit at GKN Aerospace, Trollhättan (former Volvo Aero)

[Cancelled]

GKN Aerospace manufactures parts for both aircraft and space rockets.
Guiding is prepared to be in English. Visit their website for more info about the business:

https://www.gknaerospace.com/

and about their space activities specifically:

https://www.gknaerospace.com/en/about-gkn-aerospace/locations/gkn-aerospace-in-europe/gkn-aerospace-in-sweden/products/rymd/

Date: 3:rd of April

Time: Meetup near Chalmers library at 06:30 for departure with cars at 07:00. The tour at GKN in Trollhättan begins at 09:00 and end at 15:00. We plan to get back to Gothenburg around 17:00.

Deadline for signup: 26:th of Mars.

IMPORTANT: Bring valid ID like passport or Swedish drivers license.

Price: 150 kr for students, 200 kr for non students.

Signing up: To sign up you need to fill in this form provided by GKN: https://goo.gl/forms/Wns2bpfOOVzTQyui1

You also need to send an e-mail to gkn@rymden.net with your name and if you are a student your school/university. If you study at Chalmers, also provide the name of your department.

If you plan to go by your own and not be at the meetup at 06:30, please let us know in the e-mail.
If you can arrive at the meetup with your own car and are able to take a couple of passengers with you, let us know that. Then we will be extra happy and you will of cause be compensated for the whole trip.

Why do you have to sign up at two different places?

*Security: Your personal indentity number and other sensitive information will only be sent to GKN and not to us at the CAC board.

**Lowers the risk for errors since there is no need for a middleman who reenters info previously given.